Kvalita na 1. místě

Kvalita na prvním místě

Nakupování v Lidlu je víc než jen uspokojení základních potřeb. Je to široká nabídka zboží vysoké kvality, kterou si může dopřát každý.

Náš sortiment tvoří z více než 75 % výrobky vlastních značek. Výhoda našich vlastních značek je přitom jednoznačná - jsme to my, kdo rozhoduje o vzhledu, obalu výrobku a kvalitě. Velmi podstatnou výhodou je i cena, která je vždy nižší než u značkových produktů, přestože kvalita je srovnatelná, nebo i lepší. To dokládá vítězství našich produktů v mnoha redakčních i odborných testech. 

Ocenění

V roce 2021 jsme již posedmé v řadě získali ocenění Nejdůvěryhodnější značka v kategorii Obchodník s potravinami a v soutěži Obchodník roku jsme doposud získali v různých kategoriích 31 ocenění.

ocenění

Obchodník roku

ocenění

Nejdůvěryhodnější značka

Požadavky na kvalitu

kvalita

Při tvorbě sortimentu klademe důraz na vysokou kvalitu našich výrobků, nízkou cenu, i na udržitelný způsob získávání surovin.

Pro výrobky vlastních značek proto úzce spolupracujeme s našimi dodavateli a s transparentními a důvěryhodnými certifikačními organizacemi, jejichž loga nesou výrobky splňující přísná kritéria, a společně stanovujeme konkrétní kvalitativní cíle. Jejich dodržování pravidelně kontrolujeme i po dobu prodeje výrobků, abychom zajistili stálou kvalitu. Stejné nároky klademe i na spotřební zboží vlastních značek – textil, domácí spotřebiče, nářadí a další vybavení do domácnosti.

Kontrola kvality

kvalita

Čerstvost, kvalita a bezpečnost našich výrobků jsou u nás klíčové priority. U potravin našich vlastních značek probíhají audity, které provádějí nezávislé a akreditované instituce přímo ve výrobních závodech. Vedle této interní kontroly pověřujeme analýzami výrobků odborníky nezávislých laboratoří a zkušebních ústavů. Kontrola kvality probíhá průběžně i tehdy, kdy je výrobek u nás v prodejnách. Náš systém kvality je certifikován dle normy ISO 9001.

Nezávisle na našich kontrolách provádí řada organizací a médií vlastní spotřebitelské testy kvality. Ty si kladou za cíl poskytnout spotřebitelům komplexní servis, který by měl pomoci v orientaci při nákupu výrobků či výběru poskytovatelů služeb. Při hodnocení zohledňují celou škálu kritérií důležitých pro konkrétní produkt. 

Dodavatelé

dodavatele

Lidl při spolupráci s obchodními partnery i v celém dodavatelském řetězci klade velký důraz na vysokou kvalitu, je si však vědom i nutnosti přijmout závazná opatření ve všech oblastech svého podnikání a potvrdit tak svou pozici odpovědné a udržitelné firmy, proto se řídí Kodexem chování společnosti Lidl. Tyto standardy stanovuje nejen pro sebe, ale i pro své dodavatele. V něm určujeme, jak naše společnost dosahuje vysoké kvality sociálním, ekologickým a spravedlivým způsobem.