to be defined by country

Klimaticky neutrální produkty

Na tom, abychom splnili vysoké požadavky na kvalitu našeho sortimentu, pracujeme v Lidlu každý den. Proto se spoléháme na vysoce kvalitní a udržitelné produkty. Tento závazek můžeme dodržet pouze tehdy, pokud převezmeme odpovědnost za naše výrobky, a to už od získávání surovin až po jejich doručení do našich prodejen. Spolu s našimi partnery jsme se proto zavázali k takovému výrobnímu cyklu, který respektuje lidi a životní prostředí.

Naše odpovědnost

Náš závazek v oblasti sortimentu
Našim zákazníkům chceme nabídnout vysoce kvalitní a udržitelný sortiment za obvyklé výhodné Lidl ceny. Neustále prověřujeme naše vlastní kroky a usilujeme o optimální řešení – v naší výrobě, ve spolupráci s našimi partnery a v celém našem dodavatelském řetězci.

Lidl aktivně podporuje ochranu klimatu
Lidl bere ochranu klimatu velmi vážně, protože globální oteplování ohrožuje život každého z nás. Proto chceme přispět ke snížení emisí skleníkových plynů.

Vstupem do iniciativy Science Based Target Initiative skupiny Schwarz se Lidl Česká republika zavázal ke konkrétním, vědecky prověřeným klimatickým cílům a k ochraně klimatu zaujímá strategický přístup.

V této souvislosti jsme se zavázali k různým opatřením, jako je například náš závazek ohledně vlastního provozu prodejen i logistických center, který je šetrnější ke klimatu.

Dalším důležitým prvkem pro komplexní ochranu klimatu je udržitelnější sortiment: právě proto Lidl rozšiřuje svůj sortiment o klimaticky neutrální výrobky.

to be defined by country

Klimaticky neutrální produkty v Lidlu

Lidl do svého sortimentu zařazuje klimaticky neutrální výrobky. To znamená, že zákazníci se mohou vědomě rozhodnout pro alternativy konvenčních produktů, které jsou šetrnější ke klimatu, a přispívat tak k ochraně klimatu v každodenním životě.

Zákazník se na nás může spolehnout: na vyrovnání vznikajících skleníkových plynů Lidl spolupracuje se zkušenými partnery. Kompenzační projekty jsou vybírány podle vysoce kvalitativních požadavků. Tímto způsobem Lidl kompenzuje emise, které vznikají při výrobě, přepravě a likvidaci. Vybírány jsou přitom pouze produkty, při jejichž výrobě obecně vzniká méně emisí skleníkových plynů než při výrobě jejich alternativ – například ovesné nápoje nebo veganské produkty. Našim zákazníkům totiž chceme nabídnout všestrannou alternativu šetrnější ke klimatu.

Jako výsledek rozšiřování stálého sortimentu o klimaticky neutrální produkty Lidl přispívá k Pařížské dohodě o klimatu. Zaměřuje se totiž na zkoumání možností, jak v dodavatelském řetězci dlouhodobě redukovat nebo kompenzovat emise CO2 a postupně tak nabízí další klimaticky neutrální produkty.

Klimaticky neutrální produkty

to be defined by country
to be defined by country
to be defined by country