zásady

Pro udržitelný nákup surovin

Naše záměry deklarujeme v tzv. Zásadách udržitelného nákupu. Stanovujeme v nich náš přístup k nákupu vybraných surovin a popisujeme konkrétní aktivity zaručující udržitelnou produkci tohoto typu sortimentu, cíle a měřitelné ukazatele, včetně způsobu jejich evaluace. V Zásadách odpovědné tvorby sortimentu definujeme vlastní limity a cíle pro obsah cukru, soli, tuku a přídatných látek.