partneři

Obchodní partneři

Lidl klade při spolupráci s obchodními partnery i v celém dodavatelském řetězci velký důraz na sociální a ekologickou odpovědnost. Lidl Česká republika jakožto součást skupiny Schwarz si je vědom nutnosti přijmout závazná opatření ve všech oblastech svého podnikání a potvrdit tak svou pozici odpovědné a udržitelné firmy. Etický kodex závazný pro celou skupinu Schwarz potvrzuje náš cíl být dobrým obchodním partnerem v celém hodnotovém a dodavatelském řetězci a budovat s našimi obchodními partnery závazné sociální a ekologické standardy. 

Řídíme se světově uznávaným BSCI-kodexem chování, který představuje základnu spolupráce mezi námi a našimi rozdílnými mezinárodními dodavateli. Férové a čestné vzájemné zacházení v rámci podniku a s našimi dodavateli je pro nás zvlášť důležité. BSCI je světová iniciativa pro zlepšování těchto sociálních standardů ve výrobě a distribuci. Cílem je zejména celosvětové zlepšování práv pracovníků, jako např. pracovní doba a odměňování za práci, všeobecné pracovní podmínky, zdravotní a sociální zařízení, bezpečnost práce na pracovišti atd.

Poznejte blíže naše regionální dodavatele, které pro Vás navštívil Marek Vašut, abyste se mohli více dozvědět, kde vzniká kvalita výrobků Lidl a kdo za ní stojí. 

Vývoj exportu prostřednictvím Lidl ČR

S našimi dodavateli jednáme transparentně a férově a budujeme dlouhodobé vztahy.  Mnoho dodavatelů spolupracuje se společností Lidl dlouhodobě. Tato spolupráce na ně na jedné straně klade vysoké nároky v oblasti kvality i požadovaného objemu dodávek, na druhé straně jim však především v oblasti vývozu zboží do zahraničí výrazně pomáhá.

export 2020

Vývoz - destinace

Českým výrobcům zajišťujeme odbyt ve velkém objemu nejen díky všem našim prodejnám v České republice, ale i díky exportu do dalších „Lidl zemí“.  Objem exportu i počet zemí, do kterých čeští výrobci své výrobky vyvážejí, svědčí o výborné kvalitě našich výrobků. V roce 2021 tak vyvezlo 190 českých výrobců své výrobky v hodnotě 11,2 miliardy korun do 29 zemí Evropy a USA.