partneři

Obchodní partneři

S našimi dodavateli a partnery udržujeme a rozvíjíme dlouhodobé partnerské vztahy. Klademe důraz na dodržování sociálních standardů v dodavatelském řetězci a podporujeme další rozvoj našich obchodních vztahů. Abychom zajistili požadované standardy výroby, zavazujeme všechny naše dodavatele kromě jiného také etickým kodexem.

Zobrazit obsah
Skrýt obsah
Vztahy s mezinárodními dodavateli

Řídíme se světově uznávaným BSCI-kodexem chování, který představuje základnu spolupráce mezi námi a našimi rozdílnými mezinárodními dodavateli. Férové a čestné vzájemné zacházení v rámci podniku a s našimi dodavateli je pro nás zvlášť důležité. BSCI je světová iniciativa pro zlepšování těchto sociálních standardů ve výrobě a distribuci. Cílem je zejména celosvětové zlepšování práv pracovníků, jako např. pracovní doba a odměňování za práci, všeobecné pracovní podmínky, zdravotní a sociální zařízení, bezpečnost práce na pracovišti atd.

Zobrazit obsah
Skrýt obsah
Vztahy s regionálními dodavateli

Poznejte blíže naše regionální dodavatele, které pro Vás navštívil Marek Vašut, abyste se mohli více dozvědět, kde vzniká kvalita výrobků Lidl a kdo za ní stojí. 

Další informace

Transparentnost v dodavatelském řetězci spotřebního zboží

Jako mezinárodní společnost úzce spolupracujeme s velkým počtem dodavatelů po celém světě. Při našich jednáních klademe důraz na transparentnost v našich dodavatelských vztazích, a proto poskytujeme podrobné informace o našich dodavatelích v nepotravinářské oblasti.

Projekt PROCACAO

Projekt PROCACAO na Pobřeží slonoviny zahájil Lidl společně s Německou asociací pro mezinárodní spolupráci (GIZ) a Státním oddělením pro rozvoj venkova (ANADER) v roce 2012. Díky projektu nadále a s měřitelným úspěchem rostlo 18 000 pěstitelů kakaa. Tím se snížilo používání pesticidů, šetří se půda a již v prvních letech bylo možné na stejné kultivované ploše dosáhnout vyšších výnosů.

Program Detox

V prosinci 2014 se Lidl stal prvním maloobchodníkem s potravinami, který se připojil ke kampani Greenpeace Detox a zavázal se, že do roku 2020 při výrobě textilií a obuvi zcela eliminuje 11 chemických skupin definovaných Greenpeace jako zakázané. Závěrečnou zprávu Lidl Detox 2020 najdete právě zde.

Projekt PURE

V Lidlu si uvědomujeme důležitost trvalé udržitelnosti pro naše podnikání i pro naše okolí. Trvalá udržitelnost je proto naší prioritou ve všech oblastech, kterým se věnujeme – s ohledem na náš sortiment, zaměstnance, obchodní partnery i jejich výrobní procesy.

Vývoj exportu prostřednictvím Lidl ČR

S našimi dodavateli jednáme transparentně a férově a budujeme dlouhodobé vztahy.  Mnoho dodavatelů spolupracuje se společností Lidl dlouhodobě. Tato spolupráce na ně na jedné straně klade vysoké nároky v oblasti kvality i požadovaného objemu dodávek, na druhé straně jim však především v oblasti vývozu zboží do zahraničí výrazně pomáhá.

picture

Vývoz - destinace

Českým výrobcům zajišťujeme odbyt ve velkém objemu nejen díky všem našim prodejnám v České republice, ale i díky exportu do dalších „Lidl zemí“.  Objem exportu i počet zemí, do kterých čeští výrobci své výrobky vyvážejí, svědčí o výborné kvalitě našich výrobků. V roce 2019 tak vyvezlo 165 českých výrobců své výrobky v hodnotě 8,5 miliardy korun do 25 zemí Evropy a do USA.

picture