partneři

Obchodní partneři

S našimi dodavateli a partnery udržujeme a rozvíjíme dlouhodobé partnerské vztahy. Klademe důraz na dodržování sociálních standardů v dodavatelském řetězci a podporujeme další rozvoj našich obchodních vztahů. Abychom zajistili požadované standardy výroby, zavazujeme všechny naše dodavatele kromě jiného také etickým kodexem.

Zobrazit obsah
Skrýt obsah
Vztahy s mezinárodními dodavateli

Řídíme se světově uznávaným BSCI-kodexem chování, který představuje základnu spolupráce mezi námi a našimi rozdílnými mezinárodními dodavateli. Férové a čestné vzájemné zacházení v rámci podniku a s našimi dodavateli je pro nás zvlášť důležité. BSCI je světová iniciativa pro zlepšování těchto sociálních standardů ve výrobě a distribuci. Cílem je zejména celosvětové zlepšování práv pracovníků, jako např. pracovní doba a odměňování za práci, všeobecné pracovní podmínky, zdravotní a sociální zařízení, bezpečnost práce na pracovišti atd.

Zobrazit obsah
Skrýt obsah
Školení farmářů - projekt PROCACAO

Cílem projektu je naučit malé farmáře z Pobřeží slonoviny, která je jedna z největších zemí produkující kakao, jak pěstovat kakao šetrněji k životnímu prostředí pomocí moderních technik. Bylo zřízeno školicí centrum, kde se farmáři kakaa učí novým dovednostem a také o dalších plodinách, které mohou efektivně pěstovat na svých plantážích.

Zobrazit obsah
Skrýt obsah
Bezpečnost práce - projekt PURE

Vznik tohoto projektu inicioval Lidl v roce 2017 se Společností pro mezinárodní spolupráci GIZ (Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit). Projekt PURE má zvýšit standardy v ochraně a bezpečnosti práce v textilních továrnách, které produkují zboží pro Lidl v Číně a v Bangladéši. Prohlubujeme tím svou odpovědnost za všechny články dodavatelského řetězce a věříme, že právě podporou a vzděláváním dodavatelů je možné zlepšit životní podmínky v asijských továrnách.

Zobrazit obsah
Skrýt obsah
Produkce textilu - program Detox

V roce 2014 jsme přijali tzv. program Detox, v rámci kterého chceme do roku 2020 odstranit u našich dodavatelů používání rizikových chemikálií pro výrobu textilu. Jedná se o naše privátní značky oblečení, které vyvíjíme společně s našimi dodavateli. Jsme tak u všech fází výroby a můžeme celý proces kontrolovat. Z tohoto důvodu jsme vytvořili seznam chemikálií (MRSL) zakázaných při produkci textilu našich privnátních značek.

Certifikátem Öko-Tex Standard 100 označujeme ty výrobky, které jsou vyhovující přísným normám na množství alergenních látek. Výrobky s tímto označením jsou vhodné i pro citlivou pokožku. Jedná se například o naši značku dětského oblečení LUPILU®.

Vývoj exportu prostřednictvím Lidl ČR

S našimi dodavateli jednáme transparentně a férově a budujeme dlouhodobé vztahy.  Mnoho dodavatelů spolupracuje se společností Lidl dlouhodobě. Tato spolupráce na ně na jedné straně klade vysoké nároky v oblasti kvality i požadovaného objemu dodávek, na druhé straně jim však především v oblasti vývozu zboží do zahraničí výrazně pomáhá.

lrb.arrow-right

miliard Kč

objem vývozu v roce 2011

lrb.expand

miliard Kč

v roce 2015

lrb.money-back

miliard Kč

v roce 2018

picture

Vývoz - destinace

Českým výrobcům zajišťujeme odbyt ve velkém objemu nejen díky všem našim prodejnám v České republice, ale i díky exportu do dalších „Lidl zemí“.  Objem exportu i počet zemí, do kterých čeští výrobci své výrobky vyvážejí, svědčí o výborné kvalitě našich výrobků. V roce 2018 tak vyvezlo 150 českých výrobců své výrobky v hodnotě 6,4 miliardy korun do 26 zemí Evropy a do USA.

picture

Chcete zjistit o našich partnerech víc? Marek Vašut se opět vydal na cesty, aby poznal české dodavatele a dozvěděl se, kde vzniká kvalita výrobků Lidl a kdo za ní stojí.