Sbírka potravin

Děkujeme, že pomáháte s námi!

Sbírka potravin

V podzimním kole celorepublikové Sbírky potravin se ve více než 1400 prodejnách podařilo vybrat 468 tun potravin. Z nich lze připravit až 936 000 porcí jídla. Zákazníci rovněž přispěli 52 tunami základní drogerie a hygienických potřeb, které potravinové banky lidem v nouzi také poskytují.

Děkujeme všem, kteří svůj nákup pro potřebné uskutečnili v našich prodejnách.

Potravinové banky získávají prostřednictvím sbírky potraviny pro své odběratele ve svém regionu. Každá potravinová banka pomáhá spoustě charitativních a neziskových organizací ve svém okolí. Mezi konečné příjemce potravinové pomoci patří opuštění senioři, lidé bez domova, matky samoživitelky, postižení i spousta dalších lidí, kteří se ocitli v nouzi. Potraviny získané v rámci Sbírky potravin pomáhají v tom regionu, ve kterém byly darovány.

Největší zájem je o trvanlivé potraviny, ale i drogerii.
Do sbírky se zapojily všechny prodejny Lidl.
Za rok 2021 se vybralo neuvěřitelných 878 tisíc porcí jídla.
Ohlédnutí za předešlou sbírkou

Zákazníci Lidlu přispěli do jarní sbírky potravin. Vybralo se 105 tun zboží

V sobotu 27. dubna 2022 proběhlo další kolo tradiční jarní Sbírky potravin. Díky štědrosti našich zákazníků se podařilo ve všech prodejnách Lidlu vybrat 105 tun trvanlivých potravin a základní drogerie pro nejvíce potřebné. Dary od zákazníků pomohly naplnit sklady potravinových bank, kterým se v letošním roce významně tenčily zásoby. Pomoc potravinových bank bude poskytnuta rodičům samoživitelům, opuštěným seniorům, pěstounským rodinám, dětem z dětských domovů nebo ukrajinským uprchlíkům.

„Současná složitá ekonomická situace, konflikt na Ukrajině a dozvuky koronavirové pandemie postavili mnoho lidí do těžké životní situace, a proto jsme rádi, že jsme i v rámci jarního kola Sbírky potravin mohli pomoci.  Lidl se zapojuje do Sbírky potravin od roku 2016 a dlouhodobě eviduje nárůst objemu darovaných potravin. Velké poděkování patří všem našim zaměstnancům a brigádníkům, a to za nasazení a pozitivní přístup, bez kterých by nebylo sbírku možné realizovat. Zároveň ze srdce děkujeme všem zákazníkům za jejich štědrost a za všechny poskytnuté dary, které půjdou na pomoc těm nejvíce potřebným,“ uvedl tiskový mluvčí společnosti Lidl Tomáš Myler.

Vybrané potraviny putují skrze regionální potravinové banky přímo do odběratelských neziskových organizací, které distribuují potraviny nejvíce potřebným. Cesta darovaných potravin je tudíž velmi krátká. Darující pomáhá potřebným přímo ve svém regionu.

„Negativní dopady koronavirová epidemie do života českých obyvatel jsou skutečně citelné. Jsem proto opravdu moc rád, že se do jarního kola Sbírky potravin opět zapojily všechny velké obchodní řetězce. Poděkování patří všem jejich kmenovým zaměstnancům i brigádníkům, kteří přispěli ke zdárnému průběhu této velmi potřebné akce,“ připomněl Tomáš Prouza, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR. 

tisíc porcí jídla

V jarním kole sbírky darováno celkem

tun potravin