Výsledky Sbírky 2020

Díky Vám se v tomto ročníku podařilo vybrat rekordní částku 37 052 366 Kč, kterou Lidl jako vždy ještě navýšil a společnými silami jsme nakonec předali částku 39 000 000 Kč, která jde na pomoc dalším stovkám rodin s nemocnými dětmi. Sbírka Srdce dětem byla zároveň nejúspěšnější veřejnou sbírkou v rámci Giving Tuesday. 

Děkujeme, že jste toho součástí!

Pomáhejte s námi!

 

Od roku 2011 spolupracujeme s organizací Život dětem na obecně prospěšné Sbírce Srdce dětem, která probíhá vždy na konci roku v listopadu ve všech prodejnách Lidl. Po dobu 14 dnů mohou zákazníci přispět jakoukoli částkou, nebo za 30 Kč obdrží samolepku s logem sbírky, kterou mohou nalepit na tabla ve výlohách a symbolicky tak své srdce věnovat nemocným dětem.  Za dobu spolupráce se podařilo předat 204 000 000 korun a díky nim zlepšit život již více než 4 000 nemocným dětem. Díky penězům od zákazníků a našemu každoročnímu příspěvku může Život dětem pomáhat rodinám po celý rok.

Za získané finanční prostředky jsou nemocným dětem hrazeny nejrůznější kompenzační pomůcky, doplácení zdravotních potřeb, invalidní vozíčky a také tolik důležité a pro děti potřebné speciální neurorehabilitace, které zdravotní pojišťovny hradí pouze částečně nebo dokonce vůbec a mnoho dalších věcí, které slouží ke zlepšení kvality života těchto dětí.

Sbírka podporuje rodiny pečující o děti, které se potýkají s těmito závažnými nemocemi: 
  • dětskou mozkovou obrnou
  • onkologickým onemocněním
  • cystickou fibrózou
  • mukopolysacharidózou
  • kombinovaným onemocněním
  • nemocí EB, tzv. motýlích křídel
  • autismem
  • spinální svalovou atrofií a dystrofií

Ocenění sbírky

Ceny Fóra dárců

1. místo

Jsme velmi pyšní, že sbírka Srdce dětem byla koncem roku 2019 oceněna prvním místem v Cenách Fóra dárců jako nejúspěšnější firemní sbírkový projekt.