Zprávy o udržitelnosti

Skupina Schwarz Group vydala svou první zprávu o udržitelnosti pod názvem „Mluvte prostým textem. Jednejte udržitelným způsobem", ve které popisuje své různorodé závazky k udržitelnosti.  Ve zprávě jsou popsány ekologické, ekonomické a sociální dopady podnikových aktivit ve čtyřech hlavních tématech: kvalita života, kvalita produktu, cyklus a ekosystémy.

Touto zprávou dokumentuje skupina Schwarz své aktivity z hlediska odpovědné podnikové politiky. Zpráva o udržitelnosti také zahrnuje finanční roky 2018 a 2019 a měla by se v budoucnu pravidelně objevovat. Více najdete pod následujícím odkazem.

Ke stažení

Dbáme na odpovědnou a transparentní komunikaci, jak v našich prodejnách, tak i v dialogu se všemi zainteresovanými stranami (zákazníci, zaměstnanci, představitelé státní správy, neziskové organizace, atd.). V následujících dokumentech ke stažení najdete řadu informací k jednotlivým aktivitách na podporu udržitelnosti.