Lidl vyvíjí první standard biodiverzity pro konvenční zemědělství

Společně s partnery vyvíjí Lidl první standard zaměřený na biodiverzitu při konvenčním pěstování ovoce a zeleniny. Tento standard vzniká ve spolupráci s GLOBALG.A.P. v rámci standardu IFA (Integrated Farm Assurance) a bude k dispozici jako další modul pro všechny producenty na konci roku 2021. Lidl tím potvrzuje svou aktivní podporu ochrany biodiverzity jako součást své strategie udržitelnosti.

10.02.2021 12:00:00 | Praha

včela

Ztráta diverzity představuje pro ekosystémy existenční hrozbu. Lidl si jako dodavatel potravinářských, i nepotravinářských produktů uvědomuje svou odpovědnost za ochranu ekosystémů. Proto společně s mezinárodně uznávanými odborníky na udržitelnou výrobu a spotřebu a odborníky z oblasti zemědělství vyvíjí další modul na podporu diverzity. Důraz je kladen především na evropské zemědělství. Mezi partnery patří Sustainable Food Systems GmbH (SFS), který projekt řídí, dále Global Nature Fund, Bioland, Bodensee-Stiftung, zástupci zemědělců a Univerzita v Nürtingen-Geislingen. Přístup více zúčastněných stran zohledňuje různé pohledy a zajišťuje, že bude model bez výhrad přijat jak odborníky, tak producenty a obchodníky.

„Iniciativa společnosti Lidl zakotvit biologickou rozmanitost v produkci ovoce a zeleniny jde ruku v ruce s principy GLOBALG.A.P. Naší vizí je propagovat bezpečnou a odpovědnou výrobu potravin po celém světě, “říká Kristian Moeller, výkonný ředitel GLOBALG.A.P.

Standard IFA pokrývá všechny aspekty udržitelné zemědělské praxe. Díky modulu pro biodiverzitu budou mít navíc pěstitelé ovoce a zeleniny v rámci každoročního auditu IFA možnost zkontrolovat vlastní zemědělské postupy a to, zda při nich byla zachována biodiverzita. Díky výsledku nezávislé kontroly kvalifikovanými auditory mohou výrobci zviditelnit svůj závazek vůči všem maloobchodníkům s potravinami. Aby tento standard začal v praxi fungovat, mohou zemědělci v případě potřeby využít různých školení.

Environmentální nadace Global Nature Fund (GNF) přispívá svými mnohaletými zkušenostmi z práce se standardy a společnostmi v potravinářském sektoru pro lepší ochranu biologické rozmanitosti. Tento nový modul spojuje stávající opatření pro zachování biodiverzity.  Patří sem např. řada biopotravin a vlastní značka Lidl Bio Organic.

I Lidl Česká republika přijal závazky týkající se odpovědné zemědělské produkce. Např. v oblasti ochrany rostlin jsme přijali závazek, že prokázaný obsah rezidua jednoho druhu pesticidu smí činit maximálně jednu třetinu zákonného limitu (viz Zasady udržitelného nákupu ovoce a zeleniny. Dobrým příkladem této praxe jsou např RBQ sady v Králové.

Jejich hlavní ovocnářka Jana Balcárková k tomu říká:

„Pokud je to možné, používáme v boji se škůdci prostředky, které obstojí i v režimu ekologického zemědělství. Před rašením ošetřujeme stromy čistým kaolinem, pak přichází na řadu řepkový nebo pomerančový olej. A nejlepší je, když za nás zbytek práce odvede užitečný hmyz, pro který se snažíme vytvořit co nejpříznivější podmínky. Budujeme pro něj úkryty, květináče naplněné slámou, zavěšujeme děravé špalky. Přitáhneme tak do sadu dravé ploštice, slunéčka a škvory, s opylením pomáhají včely samotářky.“

Kontakt

Iveta Barabášová
media@lidl.cz

Kategorie


Sdílet

Další zprávy