odpovědnost

Naše odpovědnost

Přebíráme odpovědnost za naše jednání všude tam, kde má naše podnikání vliv na lidi nebo na životní prostředí.

V každé oblasti našeho hodnotového řetězce: sortiment, obchodní partneři, zaměstnanci, životní prostředí a společnost zavádíme konkrétní opatření, jejichž cílem je větší udržitelnost, a to jak na globální, tak i na regionální úrovni. Odpovědné podnikání pro nás totiž znamená nabízet zákazníkům zboží nejvyšší kvality a zároveň se chovat k našemu okolí tak, aby naše činnost byla dlouhodobě udržitelná.

Aktuálně

Proč kupovat oblečení s označením EcoVero

V rámci našeho sortimentu se neustále snažíme zvyšovat naše nároky na kvalitu. Při jeho utváření klademe proto důraz na kvalitní a udržitelné výrobky. Tuto snahu dokládáme například spoluprací s transparentními a důvěryhodnými certifikačními organizacemi jako je i EcoVero.

Zásady udržitelného nákupu

Jako významný odběratel zemědělské produkce jsme si vědomi své nepřímé odpovědnosti za rozumné čerpání přírodních zdrojů, za šetrné užívání půdy a vody a za stav biodiverzity. Zde najdete informace o našich cílech pro udržitelný nákup vybraných surovin a o závazcích v oblasti odpovědné tvorby sortimentu.

Redukujeme plasty

Přispět ke snížení spotřeby plastů je jedním z našich hlavních cílů. Podívejte se, co přesně máme na mysli a jaké kroky jsme doposud učinili.

Ocenění

certifikát

Získali jsme prestižní ocenění Top odpovědná velká firma za udržitelné podnikání a odpovědné chování firem v oblastech: Strategie, HR a diverzita, Dodavatelsko-odběratelský řetězec, Životní prostředí a Podpora komunit. Kromě toho jsme byli oceněni v kategorii Reportingu za naši první Zprávu o udržitelném rozvoji.

fórum dárců

Jsme velmi pyšní na sbírku Srdce dětem, která pomáhá tisícům nemocných dětí již od roku 2011. Za tu dobu se podařilo předat 165 000 000 korun, za které jsou nemocným dětem hrazeny nejrůznější kompenzační pomůcky a rehabilitace. Koncem roku 2019 odborná veřejnost ocenila sbírku v Cenách fóra dárců prvním místem za nejúspěšnější firemní sbírkový projekt.

Ke stažení

Dbáme na odpovědnou a transparentní komunikaci, jak v našich prodejnách, tak i v dialogu se všemi zainteresovanými stranami (zákazníci, zaměstnanci, představitelé státní správy, neziskové organizace, atd.). V následujících dokumentech ke stažení najdete řadu informací k našim aktivitách na podporu udržitelnosti a nebo kliknutím na Zprávu v kostce.

>>Zpráva o udržitelném rozvoji v kostce<<

Zpráva o udržitelném rozvoji

Praha, 09.09.2019

Formát: PDF
Velikost souboru: 19.96 MB
download

Zásady sociální a ekologické odpovědnosti při nákupu zboží

Praha, 25.10.2019

Formát: PDF
Velikost souboru: 1.09 MB
download

Zásady odpovědné tvorby sortimentu

Praha, 09.09.2019

Formát: PDF
Velikost souboru: 1.14 MB
download

Zásady udržitelného nákupu ryb, korýšů a produktů z nich

Praha, 09.09.2019

Formát: PDF
Velikost souboru: 651.08 KB
download

Zásady udržitelného nákupu produktů živočišného původu

Praha, 09.09.2019

Formát: PDF
Velikost souboru: 524.78 KB
download

Zásady udržitelného nákupu palmového oleje

Praha, 09.09.2019

Formát: PDF
Velikost souboru: 689.42 KB
download

Zásady udržitelného nákupu ovoce a zeleniny

Praha, 09.09.2019

Formát: PDF
Velikost souboru: 718.63 KB
download

Zásady nákupu produktů a obalů z celulózy

Praha, 09.09.2019

Formát: PDF
Velikost souboru: 793.54 KB
download

Zásady udržitelného nákupu kakaa, kávy a čaje

Praha, 09.09.2019

Formát: PDF
Velikost souboru: 955.75 KB
download

Zásady udržitelného nákupu květin a rostlin

Praha, 09.09.2019

Formát: PDF
Velikost souboru: 615.40 KB
download