odpovědnost

Naše odpovědnost

Přebíráme odpovědnost za naše jednání všude tam, kde má naše podnikání vliv na lidi nebo na životní prostředí.

V každé oblasti našeho hodnotového řetězce: sortiment, obchodní partneři, zaměstnanci, životní prostředí a společnost zavádíme konkrétní opatření, jejichž cílem je větší udržitelnost, a to jak na globální, tak i na regionální úrovni. Odpovědné podnikání pro nás totiž znamená nabízet zákazníkům zboží nejvyšší kvality a zároveň se chovat k našemu okolí tak, aby naše činnost byla dlouhodobě udržitelná.

Aktuálně

Cradle to Cradle (C2C)

Lidl inovuje a v roce 2019 poprvé uvádí na trh pilotní projekt v podobě textilních kolekcí v produktovém standardu Cradle to Cradle Certified ™ (C2C) na zlaté a stříbrné úrovni.

Zásady udržitelného nákupu

Jako významný odběratel zemědělské produkce jsme si vědomi své nepřímé odpovědnosti za rozumné čerpání přírodních zdrojů, za šetrné užívání půdy a vody a za stav biodiverzity. Zde najdete informace o našich cílech pro udržitelný nákup vybraných surovin a o závazcích v oblasti odpovědné tvorby sortimentu.

Redukujeme plasty

Přispět ke snížení spotřeby plastů je jedním z našich hlavních cílů. Podívejte se, co přesně máme na mysli a jaké kroky jsme doposud učinili.

Ke stažení

Dbáme na odpovědnou a transparentní komunikaci, jak v našich prodejnách, tak také v dialogu se všemi zainteresovanými stranami (zákazníci, zaměstnanci, představitelé státní správy, zástupci municipalit, neziskové organizace, atd.) . V následujících dokumentech najdete řadu informací týkajících se našich aktivit na podporu udržitelnosti.

Zpráva o udržitelném rozvoji

Praha, 09.09.2019

Formát: PDF
Velikost souboru: 19.96 MB
download

Zásady odpovědné tvorby sortimentu

Praha, 09.09.2019

Formát: PDF
Velikost souboru: 1.14 MB
download

Zásady udržitelného nákupu ryb, korýšů a produktů z nich

Praha, 09.09.2019

Formát: PDF
Velikost souboru: 651.08 KB
download

Zásady udržitelného nákupu produktů živočišného původu

Praha, 09.09.2019

Formát: PDF
Velikost souboru: 524.78 KB
download

Zásady udržitelného nákupu palmového oleje

Praha, 09.09.2019

Formát: PDF
Velikost souboru: 689.42 KB
download

Zásady udržitelného nákupu ovoce a zeleniny

Praha, 09.09.2019

Formát: PDF
Velikost souboru: 718.63 KB
download

Zásady nákupu produktů a obalů z celulózy

Praha, 09.09.2019

Formát: PDF
Velikost souboru: 793.54 KB
download

Zásady udržitelného nákupu kakaa, kávy a čaje

Praha, 09.09.2019

Formát: PDF
Velikost souboru: 955.75 KB
download

Zásady udržitelného nákupu květin a rostlin

Praha, 09.09.2019

Formát: PDF
Velikost souboru: 615.40 KB
download