logo Lidl

Lidl compliance

Co je Lidl compliance program

Při našem podnikání klademe velký důraz na dodržování právních předpisů a transparentní vystupování. Lidl compliance program je soubor interních pravidel, která nám pomáhají eliminovat rizikové situace a jednat v souladu s právními předpisy. Součástí compliance programu je i možnost oznámit jakékoliv jednání týkající se naší společnosti, které není v souladu s našimi pravidly.

Jak lze oznámit podezřelá jednání

Pokud se domníváte, že dochází ze strany naší společnosti k protiprávnímu jednání, máte možnost nás na toto jednání upozornit, a to několika možnými kanály.

Oznamovací kanál č. 1 – advokát-důvěrník

V prvé řadě se můžete obrátit na tým externího advokáta – důvěrníka, pana JUDr. Tomáše Sokola z advokátní kanceláře Sokol, Novák, Trojan, Doleček a partneři, který je připraven vaše oznámení o protiprávním jednání přijmout a nezávisle prověřit. Garantujeme vám, že takové oznámení je zcela důvěrné a v krajním případě ho lze provést i anonymně. Zároveň je pro vás zdarma.

Telefonicky/ SMS: 296 303 001 nebo 296 303 002 (telefonická oznámení budou přijímána v pracovní hodiny pondělí až čtvrtek 8:30 až 17:30 a v pátek 8:30 až 14:30)

Faxem: 224 941 940

E-mailem: oznameni@akbsn.eu 

Poštou: AK Sokol, Novák, Trojan, Doleček a partneři, Na strži 2102/61a, 140 00 Praha 4

Pokud se z nějakého důvodu rozhodnete nevyužít možnost upozornit na potenciální porušení právních předpisů prostřednictvím nezávislého advokáta – důvěrníka JUDr. Tomáše Sokola, můžete využít další oznamovací kanály.

Oznamovací kanál č. 2 – BKMS

K podání oznámení můžete využít náš online oznamovací systém BKMS.

Náš online oznamovací systém je přístupný kdekoliv na světě, 24 hodin denně a umožňuje plnou anonymitu oznamovatele. Online oznamovací systém je navíc k dispozici ve všech zemích a jazycích, ve kterých společnost Lidl působí. Tím se minimalizují případná nedorozumění způsobená jazykovou bariérou.

Prioritou je pro nás samozřejmě bezpečnost vašich údajů, proto přístup k oznámení má pouze autorizovaný příjemce oznámení. Veškerá přijatá oznámení budou zpracována prostřednictvím compliance oddělení společnosti Lidl.

BKMS systém společnosti Business Keeper AG je internetová komunikační aplikace pro oznamování compliance porušení pomocí koncového zařízení s připojením na internet. Oznamovatel bude veden strukturovaným oznamovacím procesem pomocí volného textu a výběrových políček.

Oznamovací kanál č. 3 – e-mail

Se svým oznámením můžete kontaktovat naši společnost též e-mailem na compliance@lidl.cz 

Na co dbát při podání oznámení

Na nerelevantní oznámení nebude brán zřetel.

Při oznamování prosím dbejte na to, abyste sdělovali pouze pravdivé informace. Vědomé oznamování nepravdivých informací je protiprávní a může vést k právnímu postihu.

Co do oznámení nepatří

K oznamování v rámci compliance systému nejsou určeny zákaznické žádosti v podobě reklamací zakoupených produktů, zasílání nabídek obchodních partnerů na zboží a služby nebo stížnosti, které nijak nesouvisí s porušováním právních předpisů. Pro tyto záležitosti prosím využijte naši zákaznickou linku: Telefon: 210 023 400|E-mail: hotline@lidl.cz

Whistleblowing dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů

Pokud jste osoba, která pro Lidl vykovává závislou práci v základním pracovněprávním vztahu, nebo odbornou praxi či stáž, k podání oznámení vyhovující požadavkům Zákona o ochraně oznamovatelů můžete využít náš whistleblowing systém (Whistleblowing).