Slepice na louce

Animal welfare

NAŠE ODPOVĚDNOST ZA UDRŽITELNÝ NÁKUP ŽIVOČIŠNÝCH PRODUKTŮ

Mnoho produktů pod našimi privátními značkami ve stálé nabídce obsahuje suroviny živočišného původu. Jejich produkce je spojena s vysokými společenskými očekáváními ohledně dobrých životních podmínek zvířat. V Lidlu si uvědomujeme, že hospodářská zvířata jsou vnímající bytosti a usilujeme o neustálé zlepšování jejich zdraví a pohody. Lidl přitom zohledňuje aspekty týkající se zdraví prospěšných podmínek chovu, jako je přístup na pastviny nebo venkovní plochy, a také požadavky na podmínky přepravy a porážky.

STANDARDY OCHRANY ZVÍŘAT

Zavázali jsme se ke zvýšení národních standardů dobrých životních podmínek zvířat a zavázali jsme se ke konkrétním zlepšením s našimi dodavateli. Tento závazek se odráží v našem zapojení do různých iniciativ a průmyslových standardů. 

Prostřednictvím konstruktivního dialogu s příslušnými zainteresovanými stranami se snažíme neustále rozvíjet národní standardy dobrých životních podmínek zvířat. Jsme v pravidelném dialogu s dodavateli, abychom našli zastřešující řešení, která mohou mít široký dopad. 

NAŠE CÍLE PRO LEPŠÍ ŽIVOTNÍ PODMÍNKY ZVÍŘAT

Chceme udržitelně zlepšovat welfare zvířat v zemědělském chovu dobytka. Abychom toho dosáhli, stanovili jsme si ambiciózní cíle.

Do 2025

budou vejce v naší nabídce, včetně zpracovaných vajec a vajec v produktech pocházet 100% z podestýlkových chovů.

Ve srovnání s rokem 2020

neustále zvyšujeme podíl bioproduktů v nabídce pod našimi privátními značkami

NAŠE OPATŘENÍ PRO LEPŠÍ ŽIVOTNÍ PODMÍNKY ZVÍŘAT

Dobré životní podmínky hospodářských zvířat jsou důležitou součástí naší mezinárodní strategie CSR. Jako prostředník mezi našimi dodavateli a našimi spotřebiteli můžeme přispět ke zlepšení v sektoru maloobchodu s potravinami. Na straně našich zákazníků mají naše opatření také za cíl vytvořit transparentnost a zvýšit povědomí o otázkách dobrých životních podmínek zvířat. K tomu můžeme přispět především strukturou sortimentu aby byl nákup živočišných produktů udržitelnější.

Naše opatření s dodavatelskými a výrobními společnostmi a partnery

Lidl se zavázal k dalšímu rozvoji norem pro dobré životní podmínky zvířat a certifikačních systémů

Preventivní užívání antibiotik a růstových hormonů je společnostmi dodávajícími pro Lidl zakázáno. Ukládáme firmám povinnost omezit používání antibiotik, což musí být lékařsky odůvodněné.

Lidl ukládá svým dodavatelům a partnerům povinnost udržovat co nejkratší trasy pro přepravu zvířat a jezdit na jatka v blízkosti provozů. Přeprava zvířat ze třetích zemí se odmítá.

Zvířata jsou před porážkou spolehlivě omráčena, takže jsou v bezvědomí a bez bolesti.

Naše opatření a zaměření na zákazníky

Lidl neustále rozšiřuje svůj veganský sortiment, aby mohl nabízet větší výběr rostlinných alternativ.

Lidl bude v budoucnu více využívat označení a certifikace pro živočišné produkty a zajistí našim zákazníkům větší transparentnost a sledovatelnost.

Vytváříme transparentnost ohledně podílu zdrojů živočišných bílkovin ve srovnání se zdroji bílkovin rostlinného původu a výsledky zveřejňujeme každoročně od fiskálního roku 2023.

DALŠÍ ZÁVAZKY: