Chráníme klima

Na cestě k lepšímu zítřku – pro ochranu klimatu!

Důsledky klimatických změn jsou stále znatelnější, i pro naše podnikání v Lidlu. Jako prodejce potravin jsme zodpovědní za emise skleníkových plynů. Ochrana klimatu je tedy důležitá pro všechny naše aktivity; od výroby našich produktů až po provoz našich prodejen a skladů. V našem sortimentu nabízíme stále více produktů šetrných ke klimatu. V celém našem hodnotovém řetězci se v oblasti uhlíkové stopy řídíme pravidly „minimalizace – redukce – kompenzace“. V provozu postupně přecházíme na přírodní chladiva, využíváme fotovoltaické systémy a zbývající spotřebu elektřiny pokrývají obnovitelné energie. Emise uhlíkových plynů jsou offsetovány projekty splňující přísná kritéria mezinárodně uznávaného Gold Standard.

Již v srpnu 2020 se skupina Schwarz se všemi svými společnostmi oficiálně připojila k iniciativě Science Based Targets Initiative (SBTi). Po měření kompletní klimatické bilance a vytvoření analýzy uhlíkové stopy stanovila skupina Schwarz zastřešující cíle ochrany klimatu, které byly ověřeny a oficiálně schváleny SBTi.

Naše klimatické závazky vycházejí z vědecky podložených dat, založených na metodách iniciativy Science Based Target. 

„Změnu klimatu vnímáme v Lidlu jako silnou hrozbu. V této oblasti cítíme velkou zodpovědnost, a proto je ochranu klimatu důležitou součástí naší strategie udržitelnosti. Naše cíle ve snižování uhlíkové stopy vycházejí z metod iniciativy Science Based Targets, které považujeme za vědecky podložené a velmi sofistikované. Ochrana klimatu je pro nás tématem, ke kterému přistupujeme fundovaným způsobem.“- CSR specialistka Lidl ČR Barbora Jirků

Dobré vědět

Zemědělství, a tedy i výroba potravin způsobuje každoročně zhruba čtvrtinu celosvětových emisí skleníkových plynů.

Naše závazky v číslech

o 20 %

méně vozidel na dieselový pohon do roku 2023

o 80 % méně

provozních emisí (scope 1 a 2) do roku 2030 ve všech zemích

prodejen

s fotovoltaickým systémem na střeše do roku 2025

stromů

vysadíme každý rok v rámci projektu Lidl Les

nabíjecích stanic

pro elektroautomobily na parkovištích našich prodejen

% zelená elektřina

z obnovitelných zdrojů pro naše prodejny, logistická centra a kancelářské budovy

Footer_na cestě