pitná voda

Pitná voda

Voda jako zdroj

Voda je pro lidi životně důležitým přínosem. Jednou z ústředních výzev 21. století je proto zajistit dostupnost dostatečného množství pitné vody pro rostoucí světovou populaci. Zároveň je ale důležité si uvědomit, že pitná voda slouží nejen pro každého jednotlivce a jeho osobní hygienu, ale je také nezbytná pro výrobu průmyslových a zemědělských produktů.

Sedmdesát procent vodních zdrojů používaných na celém světě jsou využívány v zemědělství - většina pro zavlažování nebo výrobu potravin. Dvacet procent se používá v průmyslu a deset procent v domácnosti. A průmyslové a zemědělské výrobní procesy přispívají kromě enormní spotřeby také ke znečišťování vody.

voda v zemědělství

Používání vody s rozumem

Společnost Lidl nepovažuje problémy s vodou za téma budoucnosti, ale klíčové téma současnosti.

Velkou část našich příjmů získáváme díky prodeji zemědělských produktů. A jelikož sektor zemědělství spotřebovává obvzlášt velké množství vody, měl by se zásadně podílet na omezování negativních dopadů této spotřeby. Převzetí odpovědnosti za spotřebu vody a její efektivnější využití jako zdroje je pro nás velmi důležité. Snížení vlastní spotřeby vody a uvažování o její spotřebě v celém řetězci tvorby hodnot nás vede k uvědomění si naší tzv. vodní stopy.                                                                          

Například vodní stopa šálku kávy (125 ml) je 132 litrů, což představuje především vodu, kterou potřebuje ke svému růstu kávovník. Vodní stopa je samozřejmě problematičtější v suchých oblastech. Samotné přemýšlení o vodní stopě ale nestačí. Zohledněňujeme spotřebu vody v celém našem hodnotovém řetězci s přihlédnutím k regionálním problémům. K tomu používáme analýzu rizik. Díky tomu můžeme společně s našimi dodavateli spolupracovat na udržitelnějším způsobu zacházení s vodními zdroji.

Náš závazek k udržitelnému zacházení s vodou

Lidl aktivně iniciuje změny v oblasti vodního hospodářství. Jedním z opatření je rozšíření objemu certifikovaných produktů v sortimentu, které odrážejí důležitost vody. Podporujeme proto uznávané iniciativy v oblasti certifikace a současně zajišťujeme minimální normy pro udržitelné výrobní postupy. Lidl je například členem Alliance for Water Stewardship (AWS), jehož cílem je sociální, spravedlivé, ekologicky udržitelné a ekonomicky výhodné využívání vody. Přesněji řečeno, AWS je první mezinárodní standard, který měří spotřebu vody v lokalitě na základě sociálních, environmentálních a ekonomických kritérií s nezávislým ověřitelným rámcem. Kromě toho chceme úzce spolupracovat s certifikačními organizacemi, které se výslovně zaměřují na vodu. Příkladem toho je Global GAP Spring.  

Společnost Lidl se zavázala k závazku Detox organizace Greenpeace, aby do prosince 2020 do značné míry eliminovala používání jedenácti chemických látek, které se používají při výrobě textilu a obuvi. Podle závazku Detox jsou odpadní vody našich výrobních závodů  testovány na znečišťující látky nejméně jednou ročně, abychom zajistili implementaci těchto opatření.

Zásady pro ochranu vodních zdrojů

Kromě opatření, která jsme již přijali, definujeme další cíle pro ochranu vodních zdrojů. V tomto dokumentu je popsán náš akční rámec týkající se globálních výzev zvyšování spotřeby vody a jejího znečištění. Věříme, že v oblasti vodního hospodářství poskytneme nejen transparentní informace o našich opatřeních v této oblasti, ale také základ pro stanovení dalších cílů, a opatření, s nimiž může Lidl úspěšně přispět k řešení globálních problémů s vodou. 

Save Water

Každá kapka se počítá - Snadná úspora vody

Další plány od Lidlu v oblasti hospodaření s vodou

Kromě hospodaření s vodou v rámci našeho dodavatelského řetězce chceme v budoucnu také zvýšit povědomí o spotřebě vody tím, že na našich produktech umístíme logo „Save water“. Logo bude na zadní straně obalu u vybraných výrobků, které k výrobě potřebují vodu.                                            

Zákazníci tak budou moci lépe uvažovat o snížení spotřeby vody při nákupu zboží a poté opět při používání produktů. Dané kroky jsou v souladu s myšlenkou, že každý by měl udělat, co může, aby snížil svou spotřebu vody, a tak přispěl k zachování dostatečných vodních zdrojů. Současně jsme připravili několik tipů pro ty, kteří chtějí více přemýšlet o své spotřebě vody a jak s vodou šetřit doma.

Tipy pro úsporu vody