Respektujeme biodiverzitu

Na cestě k lepšímu zítřku – pro nedotčenou přírodu!

Druhové bohatství je základem fungujících a stabilních ekosystémů a činí je odolnějšími vůči vnějším změnám, jako je změna klimatu. Díky druhové rozmanitosti vám také můžeme nabízet širokou škálu produktů. Pokud je biodiverzita ohrožena, ovlivňuje to i dostupnost a kvalitu našeho zboží. Jednou z hlavních příčin ztráty biologické rozmanitosti jsou současné zemědělské postupy. Proto jako společnost musíme převzít zodpovědnost i za původ surovin, ze kterých jsou naše produkty vyrobeny. Jedině tím můžeme zachovat rozmanitost živočišných a rostlinných druhů a lokalit, které potřebují zvláštní ochranu.

V Lidlu proto podporujeme ochranu biologické rozmanitosti.

Více o našem závazku chránit biologickou rozmanitost naleznete v tomto dokumentu.

„Širokou nabídku produktů můžeme zákazníkům nabízet jen proto, že nám příroda poskytuje potřebné zdroje. Biodiverzitu proto vnímáme jako hodnotu, která je nezbytná pro přežití; pro lidi i pro naše podnikání.“ – CSR manažerka nákupu Lidl ČR Petra Valentová

Dobré vědět

1 ha průměrného listnatého opadavého lesa vyprodukuje za 1 rok asi 10 tun kyslíku, což vystačí 38 lidem na 1 rok

Naše závazky v číslech

bio produktů

v našem sortimentu

jedlých zahrad

ročně v rámci projektu Skutečně zdravá škola

stromů

vysazených každý rok v rámci projektu Lidl Les

tbd