Více biologické rozmanitosti do konvenčního pěstování ovoce a zeleniny: Lidl a GLOBALG.A.P. zveřejnili první celoodvětvový standard biologické rozmanitosti

06.04.2022 12:00:00 | Praha

Biodiverzita

Společnost Lidl, certifikační organizace GLOBALG.A.P. a další partneři dokončili vývoj standardu pro ochranu biologické rozmanitosti v konvenčním pěstování ovoce a zeleniny v Evropě. Mezi partnery tohoto projektu patří organizace Sustainable Food Systems GmbH v roli projektového manažera a jako vědečtí partneři figurují Global Nature Fund, Bioland, Bodensee-Stiftung a Vysoká škola pro aplikovaná studia v Nürtingen-Geislingen.  Do pilotáže se v Německu, Itálii, Polsku a Španělsku zapojily i zástupci zemědělců. Nový doplňkový modul pro správnou zemědělskou praxi BioDiversity byl vyvinut pro všechny účastníky trhu, od výrobců až po distributory. Samotný Lidl bude prvním evropským prodejcem potravin, který bude s touto normou pracovat a bude ji zpočátku aplikovat na více než 250 výrobců z různých evropských zemí. V dalším kroku se Lidl zaměří na rozšíření standardu pro všechny evropské producenty ovoce a zeleniny.

Michal Farník, jednatel zodpovědný za resort nákupu k tomu říká „Zavedení prvního standardu na podporu biologické rozmanitosti v konvenčním evropském pěstování ovoce a zeleniny ukazuje, jak důležitá je osobní iniciativa a spolupráce. Standard nám umožní plošně stanovit minimální požadavky na podporu biologické rozmanitosti při pěstování ovoce a zeleniny. Je symbolem naší touhy řídit změny v celém odvětví, abychom obstáli v jedné z nejnaléhavějších výzev naší doby; v ochraně biodiverzity.“

Marion Hammerl, prezidentka Global Nature Fund, dodává: „Bylo vědecky dokázáno, že vedle změny klimatu je ztráta biodiverzity největší hrozbou, které čelí naše planeta. Tento nový standard pomáhá chránit biologickou rozmanitost tím, že stanoví lhůtu pro přeměnu přírodních ekosystémů na zemědělskou půdu, stanoví plán pro řízení biologické rozmanitosti, stanoví účinnější kritéria pro ochranu půdy a integrovanou ochranu proti škůdcům a další. Je důležité, aby zemědělci interagovali se sousední krajinou. Je to první krok k řešení problému, kdy je naléhavě potřeba zastavit ztrátu biologické rozmanitosti.“

Ochrana biologické rozmanitosti je jednou z největších výzev v potravinářském sektoru a také jednou ze šesti strategických oblastí strategie udržitelného rozvoje společnosti Lidl. Lidl tím podtrhuje důležitost rozmanitosti v přírodě pro vlastní podnikání i celý sektor potravinářské výroby. Nový doplňkový standard zahrnuje i identifikaci surovin, jejichž pěstování je spojeno s obzvláště vysokými riziky pro biologickou rozmanitost.

Více informací naleznete na: GLOBALG.A.P. BioDiversity

Další informace o závazku společnosti Lidl v oblasti biologické rozmanitosti naleznete na našich webových stránkách: Naše odpovědnost

Kontakt

Lidl ČR
media@lidl.cz

Kategorie


Sdílet

Další zprávy