procacao

Procacao

Udržitelné zemědělství na Pobřeží slonoviny

Jde o víc než jen o čokoládu: jako významný odběratel zemědělské produkce máme zájem na tom, aby suroviny, jako je kakao, byly pěstovány udržitelněji. To může zajistit, že kakao z Afriky, které tvoří velkou část živobytí místních obyvatel, lze pěstovat v dlouhodobém horizontu. Proto jsme zřídili školicí centrum pro malé farmáře z Pobřeží slonoviny - jedné z největších zemí produkujících kakao. Pěstitelé kakaa jsou školeni v tématech udržitelném zemědělství, aby se naučili, jak pěstovat kakao šetrněji k životnímu prostředí a pomocí moderních technologií.  Jedná se především o ochranu deštného pralesa jako důležitého ekosystému.


V rámci projektu, který byl nazván PROCACAO, se pěstitelé kakaa učí také o dalších plodinách, které mohou efektivně pěstovat na svých plantážích. Tím investují nejen do zabezpečení vlastního živobytí, ale z větší diverzity těží také životní prostředí. Prostřednictvím udržitelnějšího zemědělství jsou drobní zemědělci odolnější vůči změně klimatu a kolísání cen. Dalším pozitivním dopadem je, že zajišťují příjmy a živobytí také příštím generacím. Lidl tak významně přispívá k udržitelnější produkci kakaa. 

Úspěšnost projektu

vyškolených pěstitelů

certifikovaných školení

procacao

Náš film Procacao uvádí další vzrušující nahlédnutí do projektu

Projekt PROCACAO v Pobřeží slonoviny zahájil Lidl společně s Německou asociací pro mezinárodní spolupráci (GIZ) a Státním oddělením pro rozvoj venkova (ANADER) v roce 2012.

Projektem zatím prošlo 18 000 pěstitelů kakaa. Mezi měřitelné výsledky projektu patří snížení používání pesticidů a díky lepší kultivaci půdy vyšší výnosy.

Od roku 2019 je projekt natolik úspěšný, že je finančně soběstačný a pokračuje nezávisle na ANADER a vládě. To znamená, že v rámci projektu mohou být nadále školeni další pěstitelé kakaa.

Proč je udržitelné pěstování kakaa důležité

procacao
Projekt PROCACAO ukazuje, že zemědělství a ochrana životního prostředí při pěstování kakaa mohou jít ruku v ruce.

Asi 40 % celosvětové produkce kakaa pochází z Pobřeží slonoviny. Díky tomu je tato země největším producentem kakaa na světě. Jeden ze čtyř obyvatel země je přímo nebo nepřímo závislý na pěstování kakaa, tedy celkem 6 milionů lidí. Většina kakaa roste na malých rodinných plantážích. Po letech pěstování a kvůli zastaralým zemědělským metodám však už tyto plantáže nebyly schopny plodit natolik, aby to místním zajistilo kvalitní živobytí. Kvůli rozšiřování nových plantáží proto byly v minulosti ilegálně káceny deštné pralesy a mnoho živočichů i rostlin přišlo o svůj domov.

Pěstitelé kakaa musí být proto vyškoleni v moderních pěstebních metodách, aby zabránili dalšímu kácení deštných pralesů, aby zachovali kvalitní půdu a současně zajistili její výnos. Prostřednictvím dalšího vzdělávání mohou zemědělci i v budoucnu nadále úspěšně a udržitelně fungovat a pomáhat uspokojit celosvětovou poptávku po kakau.