Šetříme zdroje

Na cestě k lepšímu zítřku – pro šetrné využívání zdrojů!

My lidé využíváme stále více zdrojů. Světová populace roste a s ní například i spotřeba vody a surovin. Zvyšuje se také množství odpadu. Proto přebíráme odpovědnost za šetrné využívání zdrojů. Tím máme na mysli získávání surovin šetrnějším způsobem k životnímu prostředí, přijímání principů cirkulární ekonomiky, snižování plýtvání potravinami a zajištění šetrného používání sladké vody.

Ve společnosti Lidl jsme se zavázali k ochraně a odpovědnému využívání zdrojů v celém našem hodnotovém řetězci.

Více o našem komplexním závazku k pečlivému využívání zdrojů se můžete dozvědět v našem dokumentu s prohlášením.

"Zdroje tvoří základ našich produktů; pečlivé zacházení se zdroji je proto pro nás nejvyšší prioritou a rozhodující pro to, abychom byli i v budoucnu schopni zásobovat naše prodejny zbožím." - CSR specialistka Lidl ČR Barbora Jirků

Dobré vědět

Earth Overshoot Day (den, odkdy žijeme na dluh) – Od čvrtka 28. července 2022 do konce roku 2022 žije lidstvo v přeneseném významu na dluh. Ten si vybírá podle odborníků od planety, kterou využívá za hranice jejích možností a od které vyžaduje tolik, jako kdyby mělo k dispozici téměř dvě planety

Naše závazky v číslech

%

certifikace (Fairtrade, Fairtrade Cocoa, Rainforest Alliance, UTZ nebo BIO) jsme dosáhli u kakaa obsaženého ve výrobcích našich privátních značek

95 %

našeho provozního odpadu budeme předávat k dalšímu zpracování

100 %

obalů našich privátních značek bude v maximální míře recyklovatelných do roku 2025

%

průměrný obsah recyklátů v lahvích nápojů našich privátních značek

tun

potravin ročně ušetříme díky projektu "S Lidlem šetříme jídlem"

tun

potravin předaných v roce 2021 potravinovým bankám

Naše vize v oblasti "Šetříme zdroje"

tbd