Jednáme férově

Na cestě k lepšímu zítřku - pro poctivou a respektující spolupráci!

Uznání, spravedlnost a dodržování lidských práv jsou indikátory fungující spolupráce. Proto chceme vytvářet prostředí, které chrání lidská práva, podporuje rozmanitost a začlenění, zaručuje spravedlivou odměnu a umožňuje rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem. A dobré životní podmínky nechceme jen pro lidi; záleží nám i na tom, jak jsou chována zvířata pro živočišnou produkci našich výrobků.

V Lidlu zlepšujeme životní a pracovní podmínky lidí, kterých týká naše podnikání. Společně pracujeme i na zlepšení životních podmínek zvířat.

Více o našem závazku ke spravedlivým pracovním podmínkám se můžete dozvědět v našem dokumentu s prohlášením.

„Férovost a spravedlnost pro nás znamená stavět člověka do centra dění; od našich zaměstnanců po lidi v našich dodavatelských řetězcích. Náš závazek také zahrnuje aktivní podporu dobrých životních podmínek zvířat v celém dodavatelském řetězci.“– CSR manažerka nákupu Lidl ČR Petra Valentová

Dobré vědět

Více než 10 % světové populace je postiženo extrémní chudobou. Dvě třetiny z nich pracují v zemědělství.

Naše závazky v číslech

%

transparentní dodavatelské řetězce - již několik let zveřejňujeme všechny naše nepotravinářské dodavatele

téměř 17 000 000 Kč

činil fairtradový příplatek Lidl za rok 2021

tun

předaných potravinovým bankám v roce 2021

do začátku roku 2022

zavedení systému podávání zpráv o rovném odměňování – abychom dokázali, že platíme přiměřeně bez ohledu na pohlaví

%

zkrácených úvazků pro lepší sladění soukromého a pracovního života

247 000 000 Kč

pro rodiny nemocných dětí v rámci sbírky Srdce dětem

Naše vize v oblasti "Jednáme férově"

Naše opatření na téma férovost

Naše publikace na téma férovost

Zásady odpovědné tvorby sortimentu

Na cestě k lepšímu zítřku