Vedeme dialog

Na cestě k lepšímu zítřku – pro spolupráci vedoucí ke změně!

Dodavatelé, zákazníci, zaměstnanci: v našem podnikání se pohybujeme uprostřed mnoha zájmových skupin. Výměna informací, zkušeností a podnětů se všemi stakeholdery je pro nás velmi důležitá. Jedině tak si můžeme vyměňovat naše znalosti a učit se jeden od druhého. Protože jen společně budeme schopni řešit budoucí výzvy a být každý den o něco lepší.

 V Lidlu proto vedeme nepřetržitý, transparentní dialog se všemi partnery, zaměstnanci a zákazníky, abychom se mohli společně ubírat na cestě k lepšímu zítřku. 

„Na cestě k větší udržitelnosti můžeme dosáhnout pokroku pouze společně. Proto spoléháme na otevřený dialog a výměnu názorů se všemi našimi stakeholdery; od našich zaměstnanců přes dodavatele, vědecké odborníky, zástupce municipalit až po pravidelné zákaznické průzkumy.“ - CSR specialistka Lidl ČR Barbora Jirků

Dobré vědět

Maloobchod s potravinami působí jako „styčný důstojník“ mezi výrobci a spotřebiteli. Z této pozice může pomoci zajistit, aby produkty každodenní potřeby byly vyráběny a spotřebovávány zodpovědněji.

Naše závazky v číslech

registrovaných uživatelů zaměstnanecké aplikace We are Lidl

více než 80

CSR témat komunikovaných na zadní straně našeho letáku

dotázaných

v rámci stakeholder dialogu pro naši poslední zprávu o udržitelném rozvoji

více než 513 696

zodpovězených dotazů na zákaznické lince v roce 2021

každé 2 roky

vydáváme obsáhlou Zprávu o udržitelném rozvoji

více než 300 CSR KPIs

sledovaných pro větší transparentnost a stanovování cílů

Naše vize v oblasti "Vedeme dialog"

Přehled našich dokumentů

tbd