pure

Projekt Pure

Zboží pro udržitelnou budoucnost

Školicí projekt PURE zvyšuje standardy v ochraně životního prostředí a bezpečnosti práce v textilních továrnách, které produkují zboží pro Lidl v Číně a v Bangladéši. V neposlední řadě má projekt vliv i na zákazníky; v Lidlu budeme zákazníkům i v kategorii spotřebního zboží nabízet čím dál více produktů vyrobených v souladu se standardy udržitelnosti.

 

Vznik tohoto projektu inicioval Lidl v roce 2017 se Společností pro mezinárodní spolupráci GIZ (Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit). Prohlubujeme tím svou odpovědnost za všechny články dodavatelského řetězce a věříme, že právě podporou a vzděláváním dodavatelů je možné zlepšit životní podmínky v asijských továrnách.

Již v rámci testování se v roce 2018 projektu zúčastnilo 400 vedoucích pracovníků z 80 továren v Číně a v Bangladéši. Pozitivní dopady projektu ve formě různých zlepšení pocítilo ale již celkem 148 000 zaměstnanců. Nyní projekt na mezinárodní úrovni vyhodnocujeme a připravujeme se jeho rozšíření. Při úspěšném zavedení všech opatření by v budoucnosti mohlo být ušetřeno až 0,2 mil. tun CO2 a 5,8 mil. m2 vody. Tím výrobci samozřejmě ušetří i peníze; v součtu půjde o 22 mil. Eur, což je i pro ně skvělá motivace.

projekt PURE

 

Hlavními cíli projektu jsou:

  • ochrana práce při zacházení s chemikáliemi
  • redukce spotřeby zdrojů a energie
  • zlepšení zacházení s odpady a odpadní vodou