Dobré pro planetu

Na cestě k lepšímu zítřku – pro planetu s budoucností

Pro obchod s potravinami je důležitý původ surovin z udržitelných zdrojů. Protože to je jediný způsob, jak dlouhodobě zajistit kvalitu a dostupnost našich produktů. Zároveň víme, že naše zboží zanechává na planetě stopy; od získávání surovin a jejich dalšího zpracování na produkty až po přepravu, spotřebu a likvidaci zboží.

Z toho plyne náš závazek: Budeme dělat více aktivit, které jsou dobré pro planetu. Protože jen tak můžeme našim zákazníkům dlouhodobě nabízet atraktivní sortiment a zajistit tak naše podnikání i do budoucnosti.

Konkrétními cíli a opatřeními přispíváme k ochraně životního prostředí. To zahrnuje šetrné využívání zdrojů, zavádění opatření na ochranu klimatu v celém hodnotovém řetězci a aktivní přístup k ochraně ekosystémů.

Eliška

„Zdravá a neporušená příroda je základem pro naše obchodní aktivity. Zajišťuje, že naši zákazníci budou mít na výběr produkty, které potřebují pro svůj každodenní život. Proto je ochrana naší planety jeden z hlavních principů našeho pojetí udržitelnosti.“ - CSR specialistka Lidl ČR Barbora Jirků

Naše projekty

Na cestě k lepšímu zítřku