Označování produktů a certifikace

Označování produktů & Certifikace

Poskytujeme orientaci pro uvědomělé nakupování

Výrobky privátních značek označené certifikacemi poskytují spotřebitelům další orientaci a potvrzují naši vysokou kvalitu a standardy výrobků. Rádi bychom zde zdůraznili například produkty s certifikací BIO nebo privátní značky Vemondo a Favorina.

Další certifikační loga poukazují na další aspekty udržitelnosti našich potravin i spotřebního zboží. Textil našich privátních značek je v Lidlu Česká republika k dostání od roku 2003. Kromě kvalitního zpracování a toho, že skvěle sedí, zaručují certifikáty v závislosti na označení například snášenlivost s pokožkou, nepřítomnost škodlivých látek nebo ekologické výrobní postupy. Elektroniku, domácí spotřebiče, hračky nebo nábytek navíc kromě interního testování společnosti Lidl důkladně prověřují nezávislé instituty.

Transparentnost při označování produktů

Chceme našim zákazníkům usnadnit vědomé rozhodování. Za tímto účelem naše výrobky viditelně označujeme s ohledem na nutriční hodnoty, alergeny a certifikace udržitelnosti. Přitom jdeme i nad rámec zákonných požadavků, jako je například V-Label pro veganské nebo vegetariánské výrobky.

 

Ekologicky šetrná výroba kůží v rámci pracovní skupiny Leather Working Group (LWG)

V rámci naší strategie se zavazujeme také k udržitelnému získávání kůže. Od roku 2021 proto Lidl odebírá kůži pouze od výrobců s certifikátem LWG na zlaté nebo stříbrné úrovni hodnocení. LWG je členská nezisková organizace, která sdružuje zástupce různých odvětví. Certifikuje koželužny, které mohou prokázat, že jejich procesy výroby kůží jsou v souladu s nejlepšími environmentálními postupy - včetně minimalizace spotřeby energie a vody. Zavedení kontrolního řetězce LWG zajišťuje dosledovatelnost kůže, transparentnost a bezpečnost práce v dodavatelském řetězci kůže a umožňuje maloobchodníkům odpovědně se rozhodovat při získávání surovin.

ASC

Rada pro řízení akvakultury (ASC) byla založena v roce 2010 a je nezávislou neziskovou organizací. Jejím cílem je zvýšit udržitelnost chovu ryb na celém světě. Certifikace označuje ryby a mořské plody od zemědělců, kteří prokazatelně chrání životní prostředí a zajišťují dobré pracovní podmínky. Výrobky lze transparentně a úplně dohledat až do výroby. To znamená, že spotřebitelé při nákupu ryb a mořských plodů vždy vědí, odkud produkty pocházejí a jak byly vyprodukovány.

Cradle2Cradle

Díky standardu Cradle to Cradle Certified™ mohou být certifikovány recyklovatelné výrobky, jako je například textil.  Certifikace výrobků Cradle to Cradle vyžaduje hodnocení výrobků v pěti kategoriích: Zdraví materiálů, opětovné použití materiálů, využívání obnovitelných zdrojů energie, hospodaření s vodou a sociální odpovědnost. Certifikaci uděluje Institut pro inovace výrobků Cradle to Cradle v pěti úrovních (základní, bronzová, stříbrná, zlatá a platinová) v závislosti na úrovni výkonu výrobku v různých kategoriích. Normu vypracovali William McDonough a Dr. Michael Braungart. Institut pro inovace výrobků Cradle to Cradle sídlí v Oaklandu v Kalifornii a má pobočky ve Washingtonu a Amsterdamu.

EU Ecolabel

Ekoznačka EU je mezinárodní značka kvality uznávaná ve všech členských státech EU a také v Turecku, Norsku, na Islandu a ve Švýcarsku. Cílem ekoznačky EU je umožnit spotřebitelům rozpoznat ekologicky šetrnější a zdravější výrobky. Certifikovány jsou výrobky nebo služby, které mají nižší dopad na životní prostředí než srovnatelné výrobky. Ekoznačka EU stanovuje vysoké standardy pro sociálně a ekologicky šetrnou výrobu a vhodnost použití. Certifikace se vztahuje na celý životní cyklus výrobku, od získávání surovin až po výrobu, distribuci a likvidaci.

Fairtrade

Fairtrade se zasazuje o lepší pracovní a životní podmínky drobných zemědělců a pracovníků v Africe, Asii a Latinské Americe. Více než 1,6 milionu drobných zemědělců a pracovníků již využívá stabilní minimální ceny, prémie Fairtrade pro komunitní projekty a podporu ekologicky šetrného pěstování. Nezávisle auditované standardy Fairtrade zahrnují kritéria týkající se demokratických organizačních struktur, ochrany životního prostředí a bezpečných pracovních podmínek.

FSC

Forest Stewardship Council® je nevládní nezisková organizace. Jejím cílem je podporovat ekologicky šetrné, sociálně přijatelné a ekonomicky životaschopné využívání lesů. Pečeť FSC® znamená ochranu přírodních lesů a ochranu před přeměnou na plantáže, jakož i dodržování standardů FSC® v celém zpracovatelském a obchodním řetězci. Důležitými kritérii jsou použití dřevin vhodných pro danou lokalitu, ochrana cenných stanovišť, zákaz geneticky modifikovaných rostlin a zamezení používání pesticidů. Značka se uděluje ve třech stupních. Dodržování pravidel FSC® kontrolují nejméně jednou ročně nezávislí auditoři.

Fairtrade Cocoa

Kromě pečetí Fairtrade Product Seals existují také pečetě Fairtrade Commodity Seals pro spravedlivě obchodované složky ve složeném výrobku. Komoditní značky Fairtrade se vztahují na jednu spravedlivě pěstovanou a obchodovanou surovinu, konkrétně na kakao, cukr nebo bavlnu. S těmito složkami lze obchodovat prostřednictvím vyrovnávání objemu.

Pouze složka uvedená na etiketě ve směsném výrobku je certifikována jako Fairtrade - například množství kakaa nebo cukru potřebné pro výrobu čokoládové tyčinky bylo zakoupeno za podmínek Fairtrade. Na standardech Fairtrade se v pěstitelských zemích nic nemění - družstva dostávají stabilní minimální ceny a prémie. Kontroly provádí společnost FLOCERT.

GOTS (Global Organic Textile Standard)

Globální standard pro ekologický textil (GOTS) byl založen mezinárodními standardizačními organizacemi, které prosazují ekologicky šetrnější a sociálně odpovědnější textilní výrobu. Pečeť označuje celosvětově jednotný, kontrolovatelný, sociální a ekologický standard. Pečeť je udělována pouze textilním výrobkům, které se skládají nejméně ze 70 % z ekologicky vyrobených přírodních vláken. Celý řetězec textilní výroby je nezávisle certifikován. Všechny výrobky jsou také dohledatelné a lze je zkontrolovat ve veřejné databázi.

MSC

Marine Stewardship Council (MSC) je mezinárodní nezisková a nezávislá organizace. Jejím cílem je bojovat proti celosvětovému nadměrnému rybolovu a zajistit udržitelnost celosvětového rybářského průmyslu. Značka MSC zajišťuje, že využívané populace zůstávají na vysoké úrovni. Rybolovná zařízení by měla být používána zodpovědně a dopady na ekosystém i vedlejší úlovky by měly být minimalizovány. Tím se zachovává životní prostředí ryb a dalších mořských živočichů pro budoucí generace.

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

Značka STANDARD 100 by OEKO-TEX® je celosvětově standardizovaný, nezávislý systém testování a certifikace textilií. Zahrnuje testy na škodlivé látky, které zahrnují zákonem zakázané chemické látky a chemické látky, které představují zdravotní riziko. Mezní hodnoty uvedené v normě slouží k ochraně spotřebitelů a v mnoha případech překračují (mezi)národní požadavky.

Rainforest Alliance CertifiedTM

Pečeť označuje výrobky, které zcela nebo zčásti pocházejí z farem, jež jsou držiteli certifikátu Rainforest Alliance. Původ těchto farem musí být řízen v souladu s přísnými pravidly standardu udržitelného zemědělství Rainforest Alliance. Ten zahrnuje kritéria ochrany životního prostředí, sociální odpovědnosti a ziskovosti. Tyto směrnice byly vypracovány jednak s cílem chránit a zachovat volně žijící živočichy a rostliny, jakož i půdu a vodu, a jednak s cílem zlepšit životní podmínky pracovníků, jejich rodin a místních komunit.

RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil)

RSPO je celosvětová iniciativa, jejímž cílem je, aby se udržitelný palmový olej stal normou. Značka podporuje udržitelnější metody pěstování palmy olejné. To má za cíl méně poškozovat životní prostředí. Kritéria pro získání certifikátu jsou ekologické a sociální povahy. Patří mezi ně dodržování základních práv zemědělců a pracovníků v produkčních regionech. Z pěstování palem pro palmový (jádrový) olej mají být rovněž vyloučeny oblasti hodné ochrany.

UTZ

UTZ je program udržitelnosti pro kávu, kakao, čaj a lískové oříšky. Školí producenty v zemědělských postupech a ukazuje jim, jak pěstovat kávu, kakao, čaj a lískové oříšky profesionálnějším, kvalitnějším, výnosnějším a udržitelnějším způsobem. Jsou také vyškoleni v oblasti řízení zemědělských podniků, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a environmentálního managementu. Cílem programu je umožnit výrobcům získat vyšší cenu za kvalitnější produkt. Tímto způsobem si zlepšují životní úroveň vlastním úsilím. Zúčastnění drobní zemědělci se zavazují dodržovat kodex chování.

Cotton made in Africa

Cotton made in Africa je iniciativou nadace Aid by Trade a jedním z předních světových standardů pro udržitelně vyráběnou bavlnu. Cílem této iniciativy je pomoci drobným zemědělcům v Africe, aby si pomohli sami, tj. aby místo darů podnikli kroky ke zlepšení svých životních a pracovních podmínek a aby konkrétně podpořili ochranu životního prostředí. V rámci školení na místě se zemědělci učí efektivním a udržitelným zemědělským metodám, které jim pomáhají dosahovat lepších výnosů a chránit životní prostředí a své zdraví. To je možné díky příspěvku odpovědných textilních společností jako partnerů projektu Cotton made in Africa.