Označování produktů a certifikace

Označování produktů & Certifikace

Poskytujeme orientaci pro uvědomělé nakupování

Výrobky privátních značek označené certifikacemi poskytují spotřebitelům další orientaci a potvrzují naši vysokou kvalitu a standardy výrobků. Rádi bychom zde zdůraznili například produkty s certifikací BIO nebo privátní značky Vemondo a Favorina.

Další certifikační loga poukazují na další aspekty udržitelnosti našich potravin i spotřebního zboží. Textil našich privátních značek je v Lidlu Česká republika k dostání od roku 2003. Kromě kvalitního zpracování a toho, že skvěle sedí, zaručují certifikáty v závislosti na označení například snášenlivost s pokožkou, nepřítomnost škodlivých látek nebo ekologické výrobní postupy. Elektroniku, domácí spotřebiče, hračky nebo nábytek navíc kromě interního testování společnosti Lidl důkladně prověřují nezávislé instituty.

Transparentnost při označování produktů

Chceme našim zákazníkům usnadnit vědomé rozhodování. Za tímto účelem naše výrobky viditelně označujeme s ohledem na nutriční hodnoty, alergeny a certifikace udržitelnosti. Přitom jdeme i nad rámec zákonných požadavků, jako je například V-Label pro veganské nebo vegetariánské výrobky.

ASC

Rada pro řízení akvakultury (ASC) je nezávislou neziskovou organizací a byla spoluzaložena WWF v roce 2010, aby spravovala globální standardy pro odpovědnou akvakulturu.
Farmy s certifikací ASC jsou nezávisle hodnoceny a mají vliv na každém kroku: Od kvality vody, odpovědného získávání krmiva, prevence nemocí, dobrých životních podmínek zvířat až po spravedlivé zacházení s pracovníky a udržování pozitivních vztahů s místními komunitami.
Spotřebitelé se mohou spolehnout, že označení ASC znamená mořské plody, které byly vyrobeny s péčí pro lidi a naši planetu.

EU Ecolabel

Ekoznačka EU je mezinárodní ekoznačka uznávaná ve všech členských státech EU a také v Norsku, na Islandu a v Lichtenštejnsku. Cílem ekoznačky EU je umožnit spotřebitelům identifikovat produkty, které jsou zdravější a bezpečnější pro životní prostředí. Certifikát se uděluje výrobkům, které mají menší dopad na životní prostředí než srovnatelné výrobky. Ekoznačka EU klade vysoké požadavky na společensky odpovědnou a ekologicky šetrnou výrobu a také na použitelnost. Certifikace zohledňuje celý životní cyklus produktu, od těžby surovin až po výrobu, distribuci a likvidaci.

Fairtrade

Fairtrade se zasazuje o lepší pracovní a životní podmínky drobných zemědělců a pracovníků v Africe, Asii a Latinské Americe. Více než 1,6 milionu drobných zemědělců a pracovníků již využívá stabilní minimální ceny, prémie Fairtrade pro komunitní projekty a podporu ekologicky šetrného pěstování. Nezávisle auditované standardy Fairtrade zahrnují kritéria týkající se demokratických organizačních struktur, ochrany životního prostředí a bezpečných pracovních podmínek.

FSC

Forest Stewardship Council® je nevládní nezisková organizace. Jejím cílem je podporovat ekologicky šetrné, sociálně přijatelné a ekonomicky životaschopné využívání lesů. Pečeť FSC® znamená ochranu přírodních lesů a ochranu před přeměnou na plantáže, jakož i dodržování standardů FSC® v celém zpracovatelském a obchodním řetězci. Důležitými kritérii jsou použití dřevin vhodných pro danou lokalitu, ochrana cenných stanovišť, zákaz geneticky modifikovaných rostlin a zamezení používání pesticidů. Dodržování pravidel FSC® je minimálně jednou ročně kontrolováno nezávislými auditory.

Fairtrade Cocoa

Kromě pečetí Fairtrade Product Seals existují také pečetě Fairtrade Commodity Seals pro spravedlivě obchodované složky ve složeném výrobku. Komoditní značky Fairtrade se vztahují na jednu spravedlivě pěstovanou a obchodovanou surovinu, konkrétně na kakao, cukr nebo bavlnu. S těmito složkami lze obchodovat prostřednictvím vyrovnávání objemu.

Pouze složka uvedená na etiketě ve směsném výrobku je certifikována jako Fairtrade - například množství kakaa nebo cukru potřebné pro výrobu čokoládové tyčinky bylo zakoupeno za podmínek Fairtrade. Na standardech Fairtrade se v pěstitelských zemích nic nemění - družstva dostávají stabilní minimální ceny a prémie. Kontroly provádí společnost FLOCERT.

GOTS (Global Organic Textile Standard)

Globální standard pro ekologický textil (GOTS) byl založen mezinárodními standardizačními organizacemi, které prosazují ekologicky šetrnější a sociálně odpovědnější textilní výrobu. Pečeť označuje celosvětově jednotný, kontrolovatelný, sociální a ekologický standard. Pečeť je udělována pouze textilním výrobkům, které se skládají nejméně ze 70 % z ekologicky vyrobených přírodních vláken. Celý řetězec textilní výroby je nezávisle certifikován. Všechny výrobky jsou také dohledatelné a lze je zkontrolovat ve veřejné databázi.

MSC

Marine Stewardship Council (MSC) je mezinárodní a nezávislá nezisková organizace, která se zasazuje o udržitelné využívání rybích populací a ochranu mořského prostředí. Pouze loviště, která splňují přísná vědecká kritéria normy MSC Environmental Standard, mohou označovat své úlovky štítkem MSC: to znamená, že se nesmí lovit přelovené populace, negativní dopady na jiné druhy a mořské dno jsou minimalizovány a veškerý rybolov je organizován s ohledem na budoucnost s vhodnou regulací a kontrolou rybolovných činností. Dodržování kritérií je kontrolováno transparentním procesem nezávislými expertními týmy a po úspěšné certifikaci je kontrolováno každoročně.

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

Značka STANDARD 100 by OEKO-TEX® je celosvětově standardizovaný, nezávislý systém testování a certifikace textilií. Zahrnuje testy na škodlivé látky, které zahrnují zákonem zakázané chemické látky a chemické látky, které představují zdravotní riziko. Mezní hodnoty uvedené v normě slouží k ochraně spotřebitelů a v mnoha případech překračují (mezi)národní požadavky.

Rainforest Alliance CertifiedTM

Pečeť označuje výrobky, které zcela nebo zčásti pocházejí z farem, jež jsou držiteli certifikátu Rainforest Alliance. Původ těchto farem musí být řízen v souladu s přísnými pravidly standardu udržitelného zemědělství Rainforest Alliance. Ten zahrnuje kritéria ochrany životního prostředí, sociální odpovědnosti a ziskovosti. Tyto směrnice byly vypracovány jednak s cílem chránit a zachovat volně žijící živočichy a rostliny, jakož i půdu a vodu, a jednak s cílem zlepšit životní podmínky pracovníků, jejich rodin a místních komunit. Značka Rainforest Alliance je obzvláště známá jako označení u čerstvého ovoce, čaje, kávy, nebo kakaa (dříve UTZ).

RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil)

RSPO je celosvětová iniciativa, jejímž cílem je, aby se udržitelný palmový olej stal normou. Značka podporuje udržitelnější metody pěstování palmy olejné. To má za cíl méně poškozovat životní prostředí. Kritéria pro získání certifikátu jsou ekologické a sociální povahy. Patří mezi ně dodržování základních práv zemědělců a pracovníků v produkčních regionech. Z pěstování palem pro palmový (jádrový) olej mají být rovněž vyloučeny oblasti hodné ochrany.

Cotton made in Africa

Cotton made in Africa je iniciativou nadace Aid by Trade a jedním z předních světových standardů pro udržitelně vyráběnou bavlnu. Cílem této iniciativy je pomoci drobným zemědělcům v Africe, aby si pomohli sami, tj. aby místo darů podnikli kroky ke zlepšení svých životních a pracovních podmínek a aby konkrétně podpořili ochranu životního prostředí. V rámci školení na místě se zemědělci učí efektivním a udržitelným zemědělským metodám, které jim pomáhají dosahovat lepších výnosů a chránit životní prostředí a své zdraví. To je možné díky příspěvku odpovědných textilních společností jako partnerů projektu Cotton made in Africa.

LWG

Lidl je členem Leather Working Group (LWG) a propaguje odpovědnou koženou výrobu v celém dodavatelském řetězci. Leather Working Group je nezisková iniciativa mnoha zainteresovaných stran odpovědná za přední světový certifikační standard v oblasti životního prostředí, sociálních věcí a řízení pro zpracování kůže. Jako iniciativa mnoha zainteresovaných stran má LWG více než 2000 certifikovaných dodavatelů z celého kožedělného průmyslu. Od roku 2005 LWG pracuje na vývoji osvědčených postupů v oboru a poskytuje pokyny pro neustálé zlepšování.