REset Plastic

Cirkulární ekonomika v Lidlu

Redukce a recyklace. REset Plastic - naše plastová strategie.

Plasty plní v maloobchodě s potravinami důležité funkce: je pevný, lehký a lze jej využít mnoha způsoby. Plast chrání zejména potraviny při přepravě a umožňuje zaručit kvalitu, trvanlivost a čerstvost pro naše zákazníky. Protože se však plastů vyrábí stále více a recykluje se jich příliš málo, představuje plastový odpad stále větší problém pro lidi, zvířata i životní prostředí.

Jako obchodní řetězec si jsme vědomi své odpovědnosti za společnost a životní prostředí, kde důležitou roli hraje také vědomé využívání zdrojů. Z tohoto důvodu si společnost Lidl Česká republika stanovila za cíl do roku 2025 snížit podíl plastů v obalech své vlastní značky o 30 %, do stejného roku vyrábět všechny obaly v co nejvyšší možné míře recyklovatelné a využívat v obalech našich privátních značek v průměru 25 % recyklátu.

Tato opatření jsou součástí REset Plastic, mezinárodní plastové strategie skupiny Schwarz, ke které se Lidl Česká republika připojila a představuje komplexní přístup od snižování množství plastů přes design, recyklaci, likvidaci až po inovace a vzdělávání v  této problematice. 

Náš cíl

30 %

nižší množství plastů v obalech našich privátních značek do roku 2025

25 %

plastu nahradíme recyklátem

100 %

obalů našich značek bude do roku 2025 v co nejvyšší možné míře recyklovatelných

REset Plastic

REset Plastic a pět oblastí, na které se zaměřuje

Problém plastů nemá jednoduché řešení. Abychom této složité problematice učinili zadost, představili jsme pět akčních oblastí, které poskytují komplexní náhled:

REdukce - pokud je to možné a udržitelné, vyhýbáme se používání plastů. 

REdesign - navrhujeme výrobky a obaly, které jsou recyklovatelné a podporují uzavřené systémy.

REcycle - plasty sbíráme, třídíme a recyklujeme, čímž uzavíráme koloběh zpracování materiálů.

REmove - poskytujeme podporu při odstraňování plastů z životného prostředí.

REsearch - investujeme do výzkumu a vývoje inovativních řešení a poskytujeme informace o recyklaci a ochraně zdrojů.