Ruce

Dodržování lidských práv

Miliony lidí po celém světě pracují na tom, aby bylo na pultech mnoha maloobchodníků s potravinami, jako je Lidl, každý den čerstvé zboží. Kromě států mají proto i tyto společnosti odpovědnost za bezpodmínečné dodržování lidských práv v jejich globálních a přímých obchodních vztazích.

Skupina Schwarz, jejíž součástí jsou obchodní řetězce Lidl a Kaufland, vydala proto prohlášení o dodržování lidských práv ve svých hodnotových a dodavatelských řetězcích, jehož cílem je prosazovat jeho uplatňování a zabránit jakémukoli porušování. 

Společnosti Lidl a Kaufland každý den pracují společně se zaměstnanci, zákazníky, obchodními partnery a dalšími stranami na dodržování a prosazování všech lidských práv. V tomto ohledu je pro nás zásadní, aby byly maximálně dodržovány férové obchodní praktiky a dobré pracovní i životní podmínky. Společným prohlášením doplňujeme naše firemní zásady a směrnice, které se zabývají dopady naší činnosti ve všech lokalitách a ve všech oblastech našeho působení na celém světě. 

Podrobnosti naleznete v Prohlášení skupiny Schwarz