logo Lidl

Lidl compliance

Co je Lidl compliance program

Při našem podnikání klademe velký důraz na dodržování právních předpisů a transparentní vystupování. Lidl compliance program je soubor interních pravidel, která nám pomáhají eliminovat rizikové situace a jednat v souladu s právními předpisy. Součástí compliance programu je i možnost oznámit jakékoliv jednání týkající se naší společnosti, které není v souladu s našimi pravidly.

Jak lze oznámit podezřelá jednání

Pokud se domníváte, že dochází ze strany naší společnosti k protiprávnímu jednání, máte možnost nás na toto jednání upozornit, a to několika možnými kanály.

Oznamovací kanál č. 1 – advokát-důvěrník

V prvé řadě se můžete obrátit na tým externího advokáta – důvěrníka, pana JUDr. Tomáše Sokola z advokátní kanceláře Brož & Sokol & Novák, který je připraven vaše oznámení o protiprávním jednání přijmout a nezávisle prověřit. Garantujeme vám, že takové oznámení je zcela důvěrné a v krajním případě ho lze provést i anonymně. Zároveň je pro vás zdarma.

Telefonicky/ SMS: 296 303 001 nebo 296 303 002 (telefonická oznámení budou přijímána v pracovní hodiny pondělí až čtvrtek 8:30 až 17:30 a v pátek 8:30 až 14:30)

Faxem: 224 941 940

E-mailem: oznameni@akbsn.eu 

Poštou: AK Brož & Sokol & Novák, Sokolská třída 60, 120 00 Praha 2

Pokud se z nějakého důvodu rozhodnete nevyužít možnost upozornit na potenciální porušení právních předpisů prostřednictvím nezávislého advokáta – důvěrníka JUDr. Tomáše Sokola, můžete využít další oznamovací kanály.

Oznamovací kanál č. 2 – BKMS

K podání oznámení můžete využít náš online oznamovací systém BKMS.

Oznamovací kanál č. 3 – e-mail

Se svým oznámením můžete kontaktovat naši společnost též e-mailem na #compliancebeauftragter@lidl.cz 

Na co dbát při podání oznámení

Na nerelevantní oznámení nebude brán zřetel.

Při oznamování prosím dbejte na to, abyste sdělovali pouze pravdivé informace. Vědomé oznamování nepravdivých informací je protiprávní a může vést k právnímu postihu.

Co do oznámení nepatří

K oznamování v rámci compliance systému nejsou určeny zákaznické žádosti v podobě reklamací zakoupených produktů, zasílání nabídek obchodních partnerů na zboží a služby nebo stížnosti, které nijak nesouvisí s porušováním právních předpisů. Pro tyto záležitosti prosím využijte naši zákaznickou linku: Telefon: 210 023 400|E-mail: hotline@lidl.cz