logo Lidl

Lidl compliance

Co je Lidl compliance program

Při našem podnikání klademe velký důraz na dodržování právních předpisů a transparentní vystupování. Lidl compliance program je soubor interních pravidel, která nám pomáhají eliminovat rizikové situace a jednat v souladu s právními předpisy. Součástí compliance programu je i možnost oznámit jakékoliv jednání týkající se naší společnosti, které není v souladu s našimi pravidly.

advokát Sokol

Jak lze oznámit podezřelá jednání

Pokud se domníváte, že dochází ze strany naší společnosti k protiprávnímu jednání, máte možnost se obrátit na tým externího advokáta – důvěrníka, pana JUDr. Tomáše Sokola z advokátní kanceláře Brož & Sokol & Novák, který je připraven vaše oznámení o protiprávním jednání přijmout a nezávisle prověřit. Garantujeme vám, že takové oznámení je zcela důvěrné a v krajním případě ho lze provést i anonymně. Zároveň je pro vás zdarma.

Telefonicky: 296 303 001 nebo 296 303 002

Formou SMS: 296 303 001 nebo 296 303 002

Faxem: 224 941 940

E-mailem: oznameni@akbsn.eu

Poštou: AK Brož & Sokol & Novák, Sokolská třída 60, 120 00 Praha 2

Kdy lze oznámení zaslat

Oznámení lze provést kdykoliv. Telefonická oznámení budou přijímána v pracovní hodiny pondělí až čtvrtek 8:30 až 17:30 a v pátek 8:30 až 14:30 hodin. Mimo tyto pracovní hodiny je možné zanechat vzkaz na záznamníku, přičemž vaše oznámení bude zpracováno v nejbližším možném termínu.

Co do oznámení nepatří

K oznamování advokátu-důvěrníkovi nejsou určeny zákaznické žádosti v podobě reklamací zakoupených produktů, zasílání nabídek obchodních partnerů na zboží a služby nebo stížnosti, které nijak nesouvisí s porušováním právních předpisů. Pro tyto záležitosti prosím využijte naši zákaznickou linku: Telefon: 800 115 435|E-mail: hotline@lidl.cz

Na co je třeba dát pozor

Při oznamování prosím dbejte na to, abyste sdělovali pouze pravdivé informace. Vědomé oznamování nepravdivých informací je protiprávní a může vést k právnímu postihu.

Pokud se z nějakého důvodu rozhodnete nevyužít možnost upozornit na potenciální porušení právních předpisů prostřednictvím nezávislého advokáta – důvěrníka, JUDr. Tomáše Sokola, můžete využít náš online oznamovací systém BKMS nebo kontaktovat naši společnost e-mailem na #compliancebeauftragter@lidl.cz. Na nerelevantní oznámení nebude brán zřetel.