Náš příslib kvality

Náš příslib kvality

Takto zajišťujeme v Lidlu tu nejlepší kvalitu

Abychom mohli trvale rozvíjet kvalitu našich výrobků i v souladu s naším chápáním udržitelnosti, vedeme v rámci našeho systému řízení kvality neustálou výměnu informací a dialog s výrobci a dodavateli.

Všechny naše procesy jsou zaměřeny na zajištění bezpečnosti a kvality, aby se naši zákazníci mohli spolehnout na stálou kvalitu; složení, chuť, vzhled a konzistenci našich výrobků. Na kvalitu surovin, které odebíráme, má vliv zejména sezónnost a regionálnost. Vždyť kvalita zemědělských produktů se může lišit v závislosti na ročním období, pěstitelské oblasti a počasí. Jedno je však jisté: naši zákazníci se mohou vždy spolehnout na obvyklou kvalitu Lidlu.

Sledujeme vývoj a přizpůsobujeme se změnám právních předpisů. Jedná se například o nařízení EU, jako je nařízení o označování potravin (LMIV), nařízení o potravinářských přídatných látkách (nařízení (ES) č. 1333/2008) nebo směrnice UCPD. Kromě toho samozřejmě dodržujeme národní právní požadavky, které se mohou lišit i v rámci EU. Na naše dodavatele také klademe minimální požadavky, například pokud jde o používání pesticidů při pěstování ovoce a zeleniny, abychom vždy zajistili osvědčenou kvalitu Lidlu.

Krátké dopravní trasy znamenají čerstvé zboží v našich prodejnách. Tím se šetří zdroje a zároveň se zajišťují místní pracovní místa. Pokud je to možné, získáváme čerstvé produkty v rámci České republiky nebo alespoň ze zemí EU. V takovém případě můžeme dostávat suroviny od různých dodavatelů, které se mohou mírně lišit vzhledem k regionálním podmínkám.

Jako mezinárodně působící obchodní společnost se spoléháme na rozsáhlou síť dodavatelů, která nám pomáhá zajišťovat dodávky zboží za všech okolností - i v náročných obdobích. Pro stejné výrobky, které jsou k dispozici v různých zemích, kde Lidl působí, tak mohou být využíváni různí dodavatelé. To může znamenat, že v rámci našich specifikací se výrobní metody v závislosti na výrobku mírně liší, například pokud jde o...

  • Výrobní technologie: možné odchylky ve vzhledu výrobku
  • Původ surovin: Výrobci získávají suroviny od různých dodavatelů
  • Ekvivalence složek: U některých výrobků jsou určité složky v tomto smyslu nahraditelné. Například pokud výrobek obsahuje rostlinný olej, může se jednat o slunečnicový i o řepkový olej

Naším měřítkem jsou spokojení zákazníci

Zákazníci

Naším cílem je vždy uspokojit potřeby našich zákazníků. Zpětná vazba a návrhy na zlepšení [Kontaktní formulář] jsou proto vždy vítány. Okamžitě se zabýváme případy, kdy je ohrožena kvalita nebo bezpečnost našich výrobků, a v případě potřeby okamžitě stahujeme zboží z prodeje, informujeme naše zákazníky a veřejně stahujeme dotyčný výrobek z trhu.

Chutě a preference se mohou v jednotlivých zemích lišit. To samozřejmě zohledňujeme v naší národní sortimentní strategii. To doplňuje naše úsilí o podporu zdravé výživy. Postupně snižujeme například obsah soli a cukru v našich výrobcích nebo zvyšujeme podíl nenasycených tuků.

Ocenění a oceněné produkty

Oceněné produkty

Ať už jde o spotřebitelské organizace nebo časopisy obsahující spotřebitelské testy, mnoho našich vlastních značek pravidelně získává ocenění a nejlepší známky v renomovaných testech výrobků. Výsledky nezávislých testů dokazují, že naše vlastní značky mají často ještě lepší výkon než odpovídající značkový výrobek.

Ocenění

V roce 2023 jsme již po deváté v řadě získali ocenění Nejdůvěryhodnější značka v kategorii Obchodník s potravinami, prvenství jsme obhájili i v kategorii Dětské oblečení s naší privátní značkou Lupilu. V soutěži Obchodník roku jsme doposud získali v různých kategoriích 32 ocenění.

ocenění

Obchodník roku

Nejdůvěryhodnější značka kategorie Dětské oblečení

ocenění

Nejdůvěryhodnější značka kategorie Prodejce potravin

Nejvyšší standardy kvality a bezpečnosti

Vysoká kvalita

Zajištění kvality má v Lidlu Česká republika nejvyšší prioritu.

Než se naše výrobky privátních značek dostanou do prodeje, jsou důkladně zkontrolovány a otestovány. Podle interního klíče zasíláme výrobky v pravidelných intervalech na rozbory do sjednaných akreditovaných laboratoří. Sledovanými parametry jsou legislativní požadavky na výrobek či vzájemně odsouhlasené vlastnosti daného výrobku v oblasti mikrobiologie, fyzikálně-chemické analýzy, senzoriky a hodnocení deklarace.

Kontroluje se také označování výrobků: Dbáme na to, aby všechny složky byly na obalu uvedeny správně a úplně. To pomáhá například lidem se speciálními stravovacími potřebami nebo alergikům, kteří mohou okamžitě najít všechny informace o alergenech a složkách.

Společnost Lidl má mezinárodní systém kontroly výrobků, takže v případě nepředvídaných událostí můžeme okamžitě přijmout opatření k zajištění kvality. Všechny výrobky lze sledovat a jasně identifikovat od prodejen Lidl přes logistická centra až po výrobu.

Od mixérů po dětské hračky: u našich nepotravinářských výrobků je bezpečnost na prvním místě

Non food

Na naše nepotravinářské výrobky, jako je elektrické nářadí, kuchyňské roboty nebo hračky, se vztahují nejvyšší bezpečnostní standardy. Při výrobě našich nepotravinářských výrobků klademe nejvyšší důraz na to, aby při správné manipulaci mohly být bezpečně používány. Výrobky jsou kontrolovány již během výroby. V rámci toho nechává společnost Lidl všechny výrobky vždy testovat nezávislými zkušebními ústavy podle mezinárodně uznávaných norem - bez ohledu na to, kde je vyrábí.

Podle interního klíče jsou v určených intervalech prováděny audity dodavatelů, se kterými přímo Lidl Česká republika s.r.o. uzavírá smluvní vztah. Důraz je vždy kladen na prověření hygienické úrovně výroby, výrobních prostor a výrobních pracovníků, bezpečnosti produkce, dodržování receptury a krizového managementu. Kromě interních kontrol provádějí pravidelné kontroly kvality státní dozorové orgány (zejména SZPI, SVS, ČOI, krajské hygienické stanice), které provádějí pravidelné inspekce zboží a podmínek v našich provozech.

Kvalita našeho textilního zboží

Kvalita textilu

Kvalita má pro nás mnoho aspektů. U textilu dbáme zejména na to, aby neobsahoval škodlivé látky a přesně padl. Proto jsou všechny naše vlastní textilní značky podrobeny několikastupňovému procesu testování kvality, který začíná ve výrobních závodech a výrobních procesech. V rámci toho necháváme naše výrobky testovat a certifikovat nezávislými zkušebními ústavy.