REset Plastic

REset Plastic

Jsme si vědomi své odpovědnosti za společnost a životní prostředí, kde důležitou roli hraje také vědomé využívání zdrojů. Z tohoto důvodu si společnost Lidl Česká republika stanovila za cíl do roku 2025 snížit podíl plastů v obalech své vlastní značky o 20 % a do stejného roku vyrábět všechny obaly v co nejvyšší možné míře recyklovatelné.

Tato opatření jsou součástí REset Plastic, mezinárodní plastové strategie skupiny Schwarz, ke které se Lidl Česká republika připojila a představuje komplexní přístup od snižování množství plastů přes design, recyklaci, likvidaci až po inovace a vzdělávání v  této problematice. 

Náš cíl

Do roku 2025

o 20 % méně plastových obalů

všechny obaly recyklovatelné

REset Plastic

REsetová plastová pole působení

REduce - vyhýbání se plastům všude tam, kde je to možné a dlouhodobě udržitelné

REdesign - vyrábět a navrhovat takové obaly, aby byly recyklovatelné pro další využití

REcycle - přesné nastavení sběru, třídění, recyklace pro účely dalšího využití tzv:cirkulární ekonomiky

REmove - odstraňování plastového odpadu z životního prostředí

REsearch - investice do výzkumu a vývoje inovativních řešení recyklace a ochrany životního prostředí