zásady společnosti

Firemní zásady

Firemní zásady

Jako mezinárodní společnost jsme si vědomi svého významu a přítomnosti na veřejnosti. Respektujeme rozmanitost kultur a uznáváme odlišnost jejich hodnot a tradic. Naše práce přitom vychází z našich firemních zásad:

 

 • Jednáme tak, aby zákazník byl vždy spokojen.
 • Nejvýhodnější poměr ceny a hodnoty určuje naši pozici na trhu.
 • Svůj další růst zajišťujeme expanzí a stálým vylepšováním našich prodejen.
 • Jsme decentralizovaná společnost a pracujeme systematicky.
 • Rychlé rozhodování a jednoduché pracovní postupy zajišťují náš úspěch.
 • Řídíme se platnými právními předpisy a interními směrnicemi.
 • Ve své každodenní činnosti přebíráme ekonomickou, sociální a ekologickou odpovědnost.
 • Čestné jednání je pravidlem dodržovaným každým zaměstnancem ve společnosti.
 • Vážíme si sebe navzájem a podporujeme se.
 • Dohody jsou dodržovány v atmosféře důvěry.
 • Chvála, uznání a konstruktivní kritika vytvářejí naši každodenní pracovní atmosféru.
 • Obklopujeme se schopnými zaměstnanci – v každé oblasti je zajištěna zastupitelnost.

Firemní hodnoty

Naše firemní hodnoty vyjadřují náš přístup k podnikání. Kladou důraz na efektivitu a férový přístup k zaměstnancům.

Efektivita

Efektivita

Štíhlé procesy nám pomáhají dosahovat stále lepších výsledků. Díky pořádku a systémům realizujeme cíle v kratším čase a s menší námahou. Nezůstat stát, to je hnací síla, která nás žene kupředu a zároveň nám umožňuje reflektovat současný stav. Tam, kde jsou potřeba změny, je aktivně iniciujeme. Co se osvědčilo, toho se držíme. Při všem, co děláme, myslíme na celkový úspěch našeho podnikání. Toho dosáhneme jedině jako tým.

Dynamika

Dynamika

Svět se neustále mění a my s ním. Hledáme nové cesty a rychle realizujeme nalezená řešení. Pracujeme na sobě, učíme se a zdokonalujeme se. Dodržujeme definované procesy. Jen tak můžeme zajistit stejně vysoký standard ve všech zemích a zároveň pružně reagovat na zvyklosti jednotlivých regionů. To je jeden z nejdůležitějších faktorů našeho úspěchu. Víme, že jednoduché neznamená lehké. Jako diskont upřednostňujeme jednoduchá řešení před složitými.

 

Férovost

Férovost

Férové jednání nám zaručuje dlouhodobý a udržitelný úspěch. Kontrola kvality pro nás znamená podporu, ne známku nedůvěry. Přináší stabilitu našemu obchodnímu modelu a pomáhá nám zlepšovat se. Jsme předvídatelní a spolehliví. Stojíme si za svými výroky a sliby. Důsledně dodržujeme psané i nepsané dohody.

 

lidskost

Lidskost

Abychom byli schopni podávat dobrý výkon, staráme se o vyrovnaný vztah mezi prací a volným časem. Ke každému přistupujeme bez předsudků a s důvěrou, respektujeme naše zaměstnance, a tak s nimi i jednáme. Každý člověk je pro nás důležitý. Zajímáme se o názory, potřeby i problémy druhých. Komunikujeme otevřeně a upřímně.