Lidl je TOP odpovědná firma 2019

Společnost Lidl Česká republika převzala ve čtvrtek 31. října cenu TOP odpovědná firma 2019. Jde o nejprestižnější ocenění v oblasti udržitelného podnikání a odpovědného chování firem. Lidl jako jedna z 25 firem splnil 110 náročných kritérií oblastech odpovědnosti a udržitelnosti firem.

01.11.2019 14:00:00 | Praha

Sledovanými a hodnocenými oblastmi byly strategie, HR a diverzita, dodavatelsko-odběratelský řetězec, životní prostředí a podpora komunit. Strategie a projekty přihlášených firem posoudila nezávislá porota, která byla složená z více jak 50 odborníků a odbornic z expertních organizací, státní správy, komerčního sektoru, médií a významných osobností, jež se aktivně podílejí na rozvoji udržitelného podnikání v ČR.

Kromě toho společnost Lidl získala ocenění TOP odpovědná firma v reportingu. Tato cena se uděluje firmám, které komplexně, transparentně a efektivně měří a komunikují své aktivity v oblasti odpovědného a udržitelného podnikání. Lidl ji obdržel za svou první Zprávu o udržitelném rozvoji, kterou zveřejnil v září letošního roku.

Obě ocenění uděluje aliance Byznys pro společnost. 
 

Kontakt

Tomáš Myler
media@lidl.cz
tel.: 725 933 089

Kategorie


Sdílet

Další zprávy