Lidl podniká odpovědně, potvrdila Národní cena za CSR

Odpovědné a udržitelné podnikání je pro Lidl prioritou, stále důležitějším se stává i v očích zákazníků. Také v loňském roce jsme se proto věnovali našim dlouhodobým projektům v oblasti podpory nemocných dětí i vzdělávacích institucí, nezapomínali jsme ani na naplnění dříve stanovených závazků týkajících se odpovědné tvorby sortimentu. I díky tomu jsme se stali Absolutním vítězem Národní ceny ČR za společenskou odpovědnost, první místo jsme obdrželi také v kategorii Byznys.

03.06.2021 12:00:00 | Praha

Národní cena za CSR

Přesto, že rok 2020 patřil k těm náročnějším, dařilo se nám plnit závazky spojené s naším sortimentem i podporovat ty, kteří naši pomoc potřebují. Rekordní úspěch zaznamenala naše sbírka Srdce dětem, kdy se navzdory očekávání podařilo nemocným dětem a jejich rodinám poskytnout 39 milionů korun. Za deset let svého fungování putovalo na podporu 4766 rodin více než 200 milionů korun. Být dobrým sousedem se snažíme také v místech, kde otevíráme nové nebo rekonstruujeme stávající prodejny. U příležitosti jejich otevření jsme částkou přesahující jeden a půl milionu podpořili celkem 17 vzdělávacích institucí.

„Ocenění v Národní ceně ČR za společenskou odpovědnost nás velmi těší a je pro nás důkazem, že se ubíráme správným směrem. Nejedná se přitom pouze o projekty zaměřené na podporu společnosti, jejíž jsme součástí. Zaměřujeme se rovněž na náš přístup k zaměstnancům, dodavatelům, životnímu prostředí i přímo tvorbě našeho sortimentu,“ upřesňuje mluvčí společnosti Lidl Tomáš Myler.

V minulém roce se nám například dařilo dále rozšiřovat certifikaci produktů našich privátních značek a podporovat tak jejich udržitelnou výrobu, ale také snížit obsah soli či cukru u dalších výrobků.

„O 17 % jsme snížili obsah cukru například u jogurtových nápojů Active, o 2 g méně cukru je u smetanových termizovaných krémů,“ zmiňuje Tomáš Myler.

Důležitá je pro nás i spokojenost našich zaměstnanců. Aby mohli skloubit volný čas a práci, nabízíme zkrácené úvazky, V obchodním roce 2020 činil podíl zkrácených úvazků (35 hodin týdně a méně) více než 75 %. S tím se pojí také adekvátní ohodnocení práce, kdy nástupní mzda na pozici prodavač/pokladní v roce 2020 dosahovala částky 28 571 Kč.

Tyto i další oblasti našeho podnikání jsme důkladně popsali v podkladové zprávě pro Národní cenu za CSR, data pravidelně zveřejňujeme také v pravidelně vydávané Zprávě o udržitelném rozvoji. Prostřednictvím této zprávy chceme poskytnout transparentní a srozumitelná data o našem podnikání všem, kteří jsou pro nás důležití. Zákazníkům, zaměstnancům, obchodním partnerům, zástupcům neziskového sektoru, médiím a dalším stakeholderům. Její další vydání plánujeme ve druhé polovině letošního roku.

Kontakt

Iveta Barabášová
media@lidl.cz

Kategorie


Sdílet

Další zprávy