Lidl poprvé oceněn v Cenách SDGs. Odnesl si cenu v kategorii Reporting

Ve čtvrtek 17. září se v zahradách Černínského paláce Ministerstva zahraničních věcí ČR v Praze uskutečnilo slavností vyhlášení 4. ročníku Cen SDGs, ve kterých Asociace společenské odpovědnosti oceňuje nejlepší projekty za naplňování Cílů udržitelného rozvoje od OSN v Česku. Vítězství si odnesly projekty s unikátním dopadem do různých oblastí života. Jednu z cen si odnesl i Lidl Česká republika.

17.09.2020 12:00:00 | Praha

SDGs výhra

Lidlu náleží cena odborné poroty za Reporting podle SDGs.  Zpráva o udržitelném rozvoji ovšem nenaplňuje pouze propojení s cíli udržitelného rozvoje. Především striktně dodržuje metodiku GRI a je auditovaná jak ze strany GRI, tak externí auditorskou společností. Navíc přináší množství doposud nezveřejněných dat, cílů i závazek vydávat podobné zprávy každé dva roky. 

„Vydávat Zprávy o udržitelném rozvoji je pro nás nedílnou součástí našeho strategického uvažování o společenské odpovědnosti a trvalé udržitelnosti. Vzhledem k tomu, že data zveřejněná v těchto zprávách jsou auditována, jsou pro nás nejen závazná, ale hlavně nám umožňují se zlepšovat,“ uvedla mluvčí společnosti Lidl Iveta Barabášová.
 

Kontakt

Iveta Barabášová
media@lidl.cz

Kategorie


Sdílet

Další zprávy