Společnost Lidl vydává svou třetí zprávu o udržitelném rozvoji

Lidl podniká významné kroky směrem k udržitelnému rozvoji a ekologické odpovědnosti. Obchodní řetězec zveřejnil svou již třetí zprávu o odpovědném podnikání; dokument popisuje všechny strategické cíle, závazky, aktivity a projekty společnosti, které mají významný ekonomický, společenský a environmentální dopad. Zpráva mapuje obchodní roky 2021 a 2022 a byla vypracována v souladu se Standardy GRI. Je určena všem stakeholderům společnosti – zaměstnancům, zákazníkům, zástupcům médií, dodavatelům a partnerům, zástupcům veřejné správy a zástupcům neziskového sektoru.

08.03.2024 | Praha

Zpráva o udržitelném rozvoji

„Zpráva je uspořádána podle mezinárodní metodiky modelu odpovědnosti Lidl. Ta naše podnikání vnímá ve třech pilířích – co je dobré pro naši planetu, co pro lidi a co pro jednotlivce. V takto mezinárodně nastaveném rámci vyprávíme náš „příběh“ o tom, co jsme v letech 2021 a 2022 udělali konkrétně v Česku. Je to transparentní přehled o našich hodnotách a našem byznysu. O tom, jak vnímáme naši roli a odpovědnost. Čeho chceme dosáhnout, co se nám daří i kde ještě splněno nemáme,“ říká v úvodním slově ředitel společnosti Adam Miszczyszyn.

V rámci dopadu na planetu vyniká společnost Lidl iniciativami, jako je přechod na 100% zelenou elektřinu od roku 2022 nebo snižování energetické intenzity provozu (mezi lety 2021 a 2022 to bylo o 4,2 % v přepočtu na m2 prodejní plochy). Dalším klíčovým strategickým cílem je snížení emisí skleníkových plynů. Lidl ve Zprávě poprvé překládá kompletní klimatickou bilanci za roky 2019–2022 ve všech třech scopes. Meziročně (2021 a 2022) se Lidlu podařilo snížit celkové emise o 14 %.

„Naše iniciativy jsou součástí dlouhodobého závazku společnosti Lidl k udržitelnosti a ochraně životního prostředí. Rozhodli jsme se např. postavit 60 fotovoltaických zařízení na střechách našich prodejen a skladů, protože věříme, že právě takové kroky nás přibližují k našemu cíli – stát se lídrem v ekologické odpovědnosti,“ říká tisková mluvčí společnosti Lidl Eliška Froschová Stehlíková. „Společnost Lidl je odhodlána hrát klíčovou roli v boji proti klimatickým změnám a tím podporovat zdravější planetu pro naše zaměstnance, zákazníky a budoucí generace.“

V rámci pilíře „Dobré pro lidi“ reportuje Lidl data k diverzitě a inkluzi, ke spravedlivému odměňování a společenské odpovědnosti. V kapitole Spravedlivé odměňování Lidl porovnává nástupní mzdu svých zaměstnanců na pozici prodavač(ka)/pokladní, která je o 183 % vyšší než zákonná minimální mzda v ČR. Z dat o společenské odpovědnosti stojí za zmínku částka 326 mil. Kč v rámci sbírky Srdce dětem (od roku 2011) nebo 1002 tun potravin předaných od roku 2018 potravinovým bankám.

V posledním pilíři „Dobré pro tebe“ zveřejňuje Lidl data o počtu certifikovaných produktů nebo podpoře českých dodavatelů. V roce 2022 bylo v sortimentu Lidlu např. 436 produktů s certifikátem Rainforest Alliance nebo 173 produktů s certifikátem BIO. LIDL také významně podporuje české dodavatele. V letech 2021–2022 narostl export českých výrobců o 28,6 % a podíl českých dodavatelů na platbách za přijaté zboží o 3,6 %. Kompletní Zprávu si můžete prohlédnout zde.

Kontakt

Lidl ČR
media@lidl.cz

Kategorie


Sdílet

Další zprávy